Hematon Magazine

Hematon Magazine is het blad van Stichting Hematon. Het verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden.