Publicaties

Stichting Hematon publiceert regelmatig stukken waarin haar besluiten en beleid worden weergegeven en toegelicht, of waarin ze verantwoording over het gevoerde beleid aflegt.