Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Assistent beheerder Virtueel Kantoor (vrijwilliger)

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hemato-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief. Ze werken op regionaal of landelijk niveau. Goede, gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon. 

Wat doen we? 

Team Beheer & Ondersteuning Virtueel Kantoor (VK) zorgt ervoor dat vrijwilligers van Hematon zo goed en efficiënt mogelijk hun werkzaamheden kunnen verrichten in het Virtueel Kantoor van Hematon. We maken daarvoor gebruik van Microsoft 365. 

Gebruikersbeheer
Elke Hematon vrijwilliger heeft een gebruikersaccount voor Microsoft 365 waaraan licenties zijn toegekend voor het gebruik van verschillende apps zoals Outlook, Word, PowerPoint, Excel, Teams, OneDrive en SharePoint. 
Vrijwilligers komen en gaan. Er zijn daarom regelmatig wijzigingen door te voeren. Nieuwe accounts worden uitgegeven, bestaande accounts worden verwijderd. Daarnaast wijzigen vrijwilligers soms hun werkzaamheden wat mutaties op accounts met zich meebrengt. Nieuwe vrijwilligers krijgen bij de oplevering van hun account een digitale rondleiding door het virtueel kantoor / intranet.

Sharepoint sites
Het intranet van Hematon is opgezet in SharePoint. Elke commissie, werkgroep of team heeft een eigen site met informatiepagina’s en documentenbibliotheken. Wijzigingen op Sharepoint sites worden veelal verricht door de beheerders. Voor nieuwe teams worden nieuwe sites ingericht en beveiligd. 

Naar wie zijn we op zoek?

Voor de uitgifte en wijzigingen van gebruikersaccounts en het beheer van de Sharepoint sites zijn we op zoek naar een assistent beheerder. 
Wij zijn op zoek naar mensen die beheerderservaring hebben met Microsoft 365 of die ICT-ervaring hebben en bereid zijn om deze vaardigheden te leren. 

Wat ga je doen?

Je gaat de functioneel beheerder assisteren bij gebruikersbeheer. De focus van jouw werkzaamheden ligt op afhandelding van wijzigingen die worden doorgegeven via een wijzigingsformulier en op de oplevering van gebruikersaccounts aan nieuwe vrijwilligers en de digitale rondleiding. 
Daarnaast voer je in opdracht wijzigingen door in SharePoint sites.

Bij deze activiteiten horen ook administratieve zaken zoals het loggen van issues en het versturen van notificaties aan andere teams. 

Een assistent beheerder heeft ervaring met: 

  • Microsoft 365 en SharePoint 
  • Microsoft 365 Beheercentrum of is bereid zich de benodigde vaardigheden snel eigen te maken

Een (assistent) beheerder is secuur, sociaal vaardig, communicatief, kan op afstand en online werken en is een teamspeler.

Een vrijwilliger van Hematon verdiept zich niet alleen in de eigen werkzaamheden, maar ook in de organisatiestructuur en onderlinge afhankelijkheden. Binnen Hematon wordt professioneel gewerkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Wat verwachten we van je?

Je neemt actief deel aan teamvergaderingen waarin werkzaamheden worden besproken en verdeeld en nadere afspraken worden gemaakt. 
Je bent of wordt lid van Hematon.

Wat biedt Hematon jou? 

Je maakt deel uit van een goed team waar professionaliteit en kwaliteit voorop staan. Zo nodig is het mogelijk om cursussen te volgen. De vrijwilligers bestaan merendeels uit patiënten. We ondersteunen elkaar waar dat nodig is. 
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Heb je interesse?

Heb jij zin om onderdeel uit te maken van een groep van vrijwilligers die zich actief bezighoudt met het ondersteunen van mensen met kanker en heb je ervaring met Microsoft 365? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met ons team. De mensen van Beheer VK kunnen je er meer over vertellen: beheervk@hematon.nl