CML - therapietrouw

Een ernstige ziekte behandelen met deze medicijnen in plaats van met chemotherapie is een mooie ontwikkeling. Probleem is wel dat de patiënten die pillen zelf moeten innemen, dag in dag uit. En dat blijkt soms mis te gaan.

Patiënten vergeten af en toe hun pillen in te nemen, anderen hebben last van bijwerkingen en slaan om die reden af en toe een pil over. Er zijn zelfs patiënten die af een toe een drug holiday nemen, een weekje geen gedoe.

Is dat erg, af en toe een pilletje overslaan of vergeten? Ja, dat is heel erg! Uit onderzoek komt naar voren dat drie keer per maand een pil niet nemen de kans om goed op de behandeling te reageren sterk verkleint. Sterker nog: patiënten met een therapietrouw van minder dan 90% doen het veel slechter bij de behandeling. Elke dag trouw je pil of pillen innemen is dus zeer belangrijk.

Wil je ooit kunnen stoppen met de medicijnen, dan is een diepe respons noodzakelijk. Die krijg je alleen als je trouw je medicijnen inneemt.

Hulp

Je kunt hulpmiddelen gebruiken om je eraan te herinneren dat je je pillen in moet nemen, zoals een alarm op je mobiel, een sticker op de koelkast. Je kunt je partner vragen je erbij te helpen. In de video hiernaast worden een aantal van die hulpmiddelen besproken.

Als je moeite hebt met het innemen van de medicijnen of heb je bijwerkingen, praat erover met je hematoloog en hematologie-verpleegkundige.

Stoppen met het nemen van pillen kan pas wanneer je voor een lange periode in diepe remissie bent. En je kunt dit niet op eigen houtje doen, maar alleen in overleg met je hematoloog. Een stopbehandeling betekent namelijk dat je geen medicijnen meer hoeft te nemen, maar dat je wel heel geregeld op controle moet en gemonitord moet worden