Doneren

Fondsen werven is niet het eerste doel van Hematon. Toch zijn er mensen die aan ons denken bij bijvoorbeeld jubilea, feesten, afscheid of met legaten. Daar zijn we erg blij mee.

Bijdragen aan informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Je kunt Hematon steunen met een eenmalige of een jaarlijkse donatie. Als donateur ben je geen lid. Je ontvangt Hematon Magazine dus niet en krijgt geen uitnodigingen voor bijeenkomsten. Stichting Hematon heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN 852156364. Dit houdt in dat donaties vananf € 60,- aan de stichting aftrekbaar zijn als giften aan het goede doel.
Wil je doneren aan Hematon? Dat stellen we natuurlijk enorm op prijs.

Maak je donatie over op IBAN NL 70 RABO 0177 8963 10, onder vermelding van 'donatie'. Je kunt ook automatisch betalen.

Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek


Wil je een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van hemato-oncologische aandoeningen?

Onderzoeksfonds 955X317.png

Doneer dan aan Onderzoeksfonds HematonIBAN NL44 ABNA 0480 7397 22.