Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Experts Power Apps (vrijwilligers)

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hemato-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief. Ze werken op regionaal of landelijk niveau. Goede, gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon. 

Wat doen we? 

De werkgroep Beheer Virtueel Kantoor (VK), onderdeel van de werkgroep ICT & Ondersteuning, draagt er zorg voor dat vrijwilligers van Hematon zo efficiënt mogelijk hun werkzaamheden kunnen verrichten in het Virtueel Kantoor van Hematon (Microsoft 365). Daarnaast verkent en implementeert de werkgroep nieuwe Microsoft apps en functionaliteit die kunnen bijdragen aan het vergroten van die efficiëntie of die voorzien in een functionele behoefte binnen de organisatie.

Op dit moment lopen er verschillende projecten voor het veilig en gestructureerd opslaan en delen van data en het automatiseren van organisatieprocessen in het Power Platform:

 • Vraag en Reacties
  Een model driven app voor het registreren van vragen en reacties, dat door verschillende teams gebruikt kan worden. 
 • Vrijwilligersadministratie 
  Een model driven app voor de vrijwilligersadministratie waarin gegevens van vrijwilligers worden geregistreerd zoals NAW-gegevens en informatie over functie en deskundigheid van de vrijwilliger. 
 • Deskundigheidsbevordering
  Een canvas app o.b.v. SharePoint lijsten waarin een cursusoverzicht en deskundigheidsbevordering een centrale rol speelt
   Automatisering proces nieuwe vrijwilliger
  Waar mogelijk handmatige verrichtingen vervangen door automatische stromen in Power Automate zoals accountcreatie en -configuratie, registratie in de vrijwilligersadminsitratie, notificaties en verzenden van standaardmails

Naar wie zijn we op zoek?

Wij zijn op zoek naar professionals die ruime ervaring hebben met het Power Platform en hun kennis en ervaring willen inzetten voor de ondersteuning van mensen met kanker.  Je deelt je kennis over het Power Platform met onze beheerders/ontwikkelaars.

Je kunt vragen verwachten over:

 • Datamodellen en use-cases 
 • Dataverse
 • Ontwikkelen van Power apps (canvas apps en model driven apps)
 • Beveiliging van omgeving, app en data
 • Configuratie van beveiligingsrollen
 • Automatiseren van processen 
 • Analyse op data d.m.v. Power BI

Je hebt kennis van: 

 • Het Power Platform (Power Apps, Power BI, Power Automate) 
 • Beveiliging van Power Apps
 • Microsoft 365
 • Azure Active Directory

Wat verwachten we van je?

Je bent goed bereikbaar en bereid om af en toe vragen per mail te beantwoorden en incidenteel en op afspraak aan een online vragensessie en/of teamoverleg deel te nemen. 

Heb je interesse?

Wil jij bijdragen aan onze automatisering en daarmee aan het ondersteunen van mensen met kanker en heb je ervaring met Power Apps en het Power Platform? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met ons team. De mensen van Beheer VK kunnen je er meer over vertellen: beheervk@hematon.nl