Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

FL - FLIPI score

Om een inschatting te maken van de vooruitzichten van mensen met folliculair lymfoom bij diagnose kan de FLIPI score worden gebruikt.

FLIPI staat voor: Follicular Lymphoma International Prognostic Index. Een hulpmiddel om de vooruitzichten van mensen met een  folliculair lymfoom in te schatten.

Prognostische factor Aantal punten
Leeftijd > 60 jaar   1
Stadium III of IV   1
Meer dan 4 lymfklierstations aangedaan *   1
LDH hoger dan de normaalwaarde   1
Hemoglobine lager dan 7,5 mmol/l   1

 

* De volgende klierstations worden onderscheiden:

  • hals
  • oksel
  • boven sleutelbeen (epitrochleair)
  • tussen borstbeen en wervelkolom (mediastinaal)
  • langs grote bloedvaten in de buik (aorta en splitsing)
  • langs bloedvaten die darm voorzien (mesenteriaal, coeliacaal)
  • lies
  • knieholte

Op basis van deze score kan het risico op erntig beloop worden berekend:

Risico groep Aantal punten % patiënten
laag  0 - 1  36
intermediair  2  37
hoog  3 - 5  27