Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Doneren

Fondsen werven is niet het eerste doel van Hematon. Toch zijn er mensen die aan ons denken bij bijvoorbeeld jubilea, feesten, afscheid of met legaten. Daar zijn we erg blij mee.

Bijdragen aan informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Je kunt Hematon steunen met een eenmalige of een jaarlijkse donatie of schenking. Dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Omdat Hematon de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI/RSI-nummer 852156364) zijn de giften aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Schenken 
Als je overgaat tot periodiek schenken, geldt het fiscaal voordeel vanaf de eerste euro die je schenkt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er een standaard overeenkomst tussen jou en Hematon worden opgesteld. Hierbij verplicht je je om gedurende (minimaal) 5 jaar je gift in de vorm van een vast bedrag (minimaal € 50) te schenken. Deze verplichting kan worden beëindigd bij het overlijden van jou of van een ander eerder aangegeven persoon. Ook bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan je de schenkingen beëindigen.

  • De periodieke schenking is een verhoging van de contributie en komt daardoor in de plaats van de huidige € 25,- contributie. Ook worden de bedragen de komende jaren via automatische incasso door de ledenadministratie geïnd.
  • De Belastingdienst heeft een standaardovereenkomst gemaakt. De overeenkomst is in tweevoud, één voor de schenker en één voor Hematon.
  • Als je beide exemplaren met jouw gegevens invult en opstuurt naar penningmeester@hematon.nl ontvang je een getekend exemplaar met de door ons aangevulde gegevens terug.

Heb je nog vragen over periodiek schenken, dan kan je deze via de email stellen aan bert.keddeman@hematon.nl. 

Doneren
Wil je Hematon steunen met een eenmalige of een jaarlijkse donatie? Maak dan je donatie over op IBAN NL 70 RABO 0177 8963 10, onder vermelding van 'donatie'. Je kunt ook automatisch betalen.

Nalaten
Ook kun je in je testament Hematon aanwijzen als organisatie die een deel van de erfenis ontvangt. De brochure Nadenken over nalaten gaat hier verder op in.

Lidmaatschap
Je kunt ook lid worden van Hematon. Je ontvangt dan vier keer per jaar het uitgebreide Hematon Magazine, uitnodigingen voor regionale bijeenkomsten en een digitale nieuwsbrieven. Aanmelden kan via lid-worden. Ook is het mogelijk om je jaarlijkse contributie te doen in de vorm van een periodieke schenking. Dit heeft dezelfde fiscale voordelen.

Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek


Wil je een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van hemato-oncologische aandoeningen?

Onderzoeksfonds 955X317.png

Doneer dan aan Onderzoeksfonds HematonIBAN NL44 ABNA 0480 7397 22.

Lees hier meer over

'Nalaten en doneren'