Governance

Stichting Hematon heeft twee secretariaatsmedewerkers in dienst. Voor financiële administratie en de ledenadministratie maakt ze gebruik van de diensten van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Verder heeft Hematon een hoofdredacteur, die op freelancebasis werkt. Bestuur en vrijwilligers krijgen hun onkosten vergoed en genieten een algemene onkostenvergoeding variërend van 120 euro tot 300 euro per jaar, afhankelijk van de functie. De medewerkers van Hematon met een diensverband zijn ingeschaald en worden beloond conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Integriteit

In de statuten is geregeld dat er geen familiebanden mogen bestaan tussen bestuursleden onderling en tussen bestuursleden en leden van de raad van toezicht.

Inspraak

Hematon is een stichting en heeft daarom geen leden. We hebben echter intern afgesproken dat we de mensen die contributie betalen, behandelen als leden en hun zo veel mogelijk inspraak geven. Daarom zal het bestuur vaak enquêtes houden via deze website.

Governance

Hematon heeft de code Good Governance onderschreven.