Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Ontwikkelaar Power Apps (vrijwilliger)

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hemato-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief. Ze werken op regionaal of landelijk niveau. Goede, gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon. 

Wat doen we? 

Het team Beheer Virtueel Kantoor (VK), onderdeel van de werkgroep ICT & Ondersteuning, draagt er zorg voor dat vrijwilligers van Hematon zo efficiënt mogelijk hun werkzaamheden kunnen verrichten in het Virtueel Kantoor van Hematon (Microsoft 365). Daarnaast verkent en implementeert het team nieuwe Microsoft apps en functionaliteit die kunnen bijdragen aan het vergoten van die efficiëntie of die voorzien in een functionele behoefte binnen de organisatie.

Op dit moment lopen er verschillende projecten voor het veilig en gestructureerd opslaan en delen van data en het automatiseren van organisatieprocessen in het Power Platform:

 • Vraag en Reacties
  Een model driven app voor het registreren van vragen en reacties, dat door verschillende teams gebruikt kan worden. 
 • Vrijwilligersadministratie 
  Een model driven app voor de vrijwilligersadministratie waarin gegevens van vrijwilligers worden geregistreerd zoals NAW-gegevens en informatie over functie en deskundigheid van de vrijwilliger. 
 • Deskundigheidsbevordering
  Een canvas app o.b.v. SharePoint lijsten waarin een cursusoverzicht en deskundigheidsbevordering een centrale rol speelt 
 • Automatisering proces nieuwe vrijwilliger
  Waar mogelijk handmatige verrichtingen vervangen door automatische stromen in Power Automate zoals accountcreatie en -configuratie, registratie in de vrijwilligersadminsitratie, notificaties en verzenden van standaardmails

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft met het Power Platform en ons team structureel wil komen versterken met deze expertise. Naast het ontwikkelen en beheren van Power Apps beheren we ook het virtueel kantoor (Microsoft 365, Azure Active Directory). Het accent van jouw werkzaamheden zal liggen op het ontwikkelen en het beheer van Power Apps. Vind je het leuk om processen in onze organisatie door middel van deze tools te verbeteren zodat onze vrijwilligers hun werkzaamheden en de dienstverlening aan mensen met bloedkanker zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren dan verwelkomen we je graag in ons team.

Dit ga je o.a. doen

 • Meedenken over datamodellen en use-cases 
 • Ontwikkelen van Power apps 
 • In kaart brengen van de beveiliging van omgeving, app en data
 • Inrichten van beveiligingsrollen
 • Automatiseren van processen 
 • Analyse op data

Je hebt kennis van: 

 • Het Power Platform
 • Microsoft 365
 • Azure Active Directory

Een vrijwilliger van Hematon verdiept zich niet alleen in de eigen werkzaamheden, maar ook in de organisatiestructuur en onderlinge afhankelijkheden. Binnen Hematon wordt professioneel gewerkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Wat verwachten we van je?

Je neemt actief deel aan teamvergaderingen waarin werkzaamheden worden besproken en verdeeld en nadere afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk dat de verschillende werkzaamheden door alle teamleden kunnen worden verricht, zodat de teamleden elkaar kunnen vervangen. Je bent of wordt lid van Hematon.

Wat biedt Hematon jou? 

Je maakt deel uit van een goed team waar professionaliteit en kwaliteit voorop staan. Zo nodig is het mogelijk om cursussen te volgen. De vrijwilligers bestaan merendeels uit patiënten. We ondersteunen elkaar waar dat nodig is.
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Heb je interesse?

Heb jij zin om onderdeel uit te maken van een groep van vrijwilligers die zich actief bezighoudt met het ondersteunen van mensen met kanker en heb je ervaring met Power Apps en het Power Platform? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met ons team. De mensen van Beheer VK kunnen je er meer over vertellen: beheervk@hematon.nl