Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Schenken en nalaten

Een eenmalige of een jaarlijkse schenking steunt Hematon direct in haar werk en ambities. We stellen zo’n gift enorm op prijs. Omdat Hematon de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn deze giften aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Je leest hier hoe dat zit en hoe je dat regelt. 

Periodiek schenken  
Bij een periodieke schenking aan Hematon geldt er voor jou een fiscaal voordeel. Deze schenking moet wel voldoen aan deze voorwaarden.  

 • Er is een overeenkomst tussen jou en Hematon. Dit hoef je niet via de notaris te regelen, tenzij je wilt afwijken van de standaardovereenkomst. Hematon gebruikt de standaardovereenkomst van de Belastingdienst.  
 • Het is een jaarlijkse schenking. 
 • De schenking geldt minstens voor 5 jaar achtereen. Deze verplichting wordt beëindigd bij overlijden. Ook kun je deze beëindigen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.  
 • Er geldt geen drempel: elke euro die je schenkt is fiscaal aftrekbaar. 
 • Er geldt een minimum van € 50 per jaar. 

Wil je een periodieke schenking aan Hematon doen? Download hier de standaardovereenkomst voor periodieke schenkingen. Het document bestaat uit twee keer hetzelfde formulier. Vul beide exemplaren in en stuur ze allebei op naar penningmeester@hematon.nl. Wij vullen de ontbrekende gegevens in en ondertekenen hem ook. We houden een exemplaar zelf en sturen je het andere door beide partijen ondertekende exemplaar toe. Vanaf dit moment zijn de giften aan Hematon aftrekbaar voor de belasting.  

Tip 
Ben je lid van Hematon? Dan kun je dit omzetten in een periodieke schenking van € 50 per jaar. Omdat dit bedrag aftrekbaar is van je belastingaangifte, kost het je nauwelijks meer dan het lidmaatschap van € 25, terwijl Hematon dubbele inkomsten krijgt. Je blijft lid en ontvangt gewoon elk kwartaal het Hematon Magazine.    

 • Let op! Teken eerst de overeenkomst, want pas vanaf dat moment zijn de giften fiscaal aftrekbaar. 
 • Heb je vragen over periodiek schenken? Je kunt terecht bij doneren@hematon.nl.  
 • Je kunt ook meer lezen over de aftrekmogelijkheden van giften op de website van de Belastingdienst

Eenmalig schenken 
Ook bij een eenmalige schenking is er soms een fiscaal voordeel voor de persoon die deze schenking doet. Er is geen overeenkomst nodig tussen Hematon en de schenker, maar de regels van de Belastingdienst zijn dan wel iets ingewikkelder.  

Er geldt in dit geval een drempel én een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken, tot het maximumbedrag. Deze bedragen hangen af van je fiscaal inkomen. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken, tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen. Als je online aangifte doet, zie je het drempelbedrag op het scherm waar je de giften kunt aftrekken. 

Nalaten 
Wil je na je overlijden een geldbedrag nalaten aan Hematon? Dan moet je deze gift in een testament laten opnemen. De notaris zal Hematon als begunstigde laten opnemen. Omdat Hematon is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hoeven wij geen erfbelasting af te dragen over de erfenis die je ons eventueel nalaat. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan mensen met een vorm van bloedkanker, lymfeklierkanker en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan.   

 Je kunt Hematon op twee manieren laten meedelen in je nalatenschap: via een erfstelling of via een legaat.  

 • Een erfstelling
  Een erfstelling is een percentage van je nalatenschap. Degenen die je een erfstelling nalaat, worden je erfgenamen genoemd. Zij ontvangen hun aandeel ná aftrek van eventuele schulden en de uitkering van legaten.   
 • Een legaat   
  Een legaat is een bepaald bedrag of spullen (zoals antiek, een woning of sieraden) 

Wat is een ANBI?  
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Welke organisaties dit zijn, wordt vastgesteld door de belastingdienst. Giften aan ANBI-instellingen vallen onder een belastingvriendelijke regeling. Nalatenschappen aan een ANBI-instelling zijn vrijgesteld van erfbelasting. Ook Hematon heeft de ANBI-status. Je kunt Hematon vinden in de registers van de Belastingdienst op de naam Stichting Hematon met vestigingsplaats Utrecht. 

Wil je meer informatie over het onderwerp nalaten? Lees dan onze brochure Nadenken over nalaten. Je kunt ons ook bellen op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur op 030 760 34 60. Of stuur een e-mail naar nalaten@hematon.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.  

 STICHTING HEMATON   
Postbus 8152   
3503 RD Utrecht   
030 760 34 60  
nalaten@hematon.nl   

NL70 RABO 0177 8963 10   

ANBI/RSI-nummer 852156364