Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Gesloten

HOVON HO113 SCT

Algemene informatie

 • Ziektebeeld: Chronische lymfatische leukemie (CLL)
 • Verrichter: HOVON
 • Leeftijd: any age
 • Stadium: Tweedelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
42 (van 150)
Aantal ziekenhuizen:
}
12 (van 12)

Titel:
Behandeling van ernstige steroïde-ongevoelige acute Graft-versus-Host ziekte met mesenchymale stamcellen.

Definitie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met ernstige, acute graft-versus-host ziekte (omgekeerde afstoting) na een stamceltransplantatie of een donor lymfocyten infusie. Onderzocht wordt of een nieuwe behandeling effectief is in het bestrijden van de afstotingsreactie.

Doel onderzoek

 • 'Deze studie onderzoekt een nieuwe behandeling tegen ernstige, acute graft-versus-host ziekte bij patiënten voor wie een behandeling met corticosteroïden - zoals prednison - niet effectief is: een behandeling met mesenchymale stamcellen (MSC). Onderzocht wordt of:
 • Behandeling met MSC veilig en effectief is.
 • Het toedienen van MSC invloed heeft op het ontstaan - en de ernst - van een chronische vorm van graft-versus-host ziekte.
 • MSC-behandeling de kwaliteit-van-leven verbetert.
 • Er bepaalde bloedwaarden zijn die kunnen voorspellen of een patiënt op MSC-behandeling zal reageren. Toelichting:
 • MSC zijn ondersteunende cellen die in het beenmerg zitten en in het laboratorium kunnen worden gekweekt uit beenmerg van gezonde donoren.
 • Een omgekeerde afstoting (graft-versus-host ziekte) ontstaat als afweercellen van de donor gezonde cellen van de ontvanger aanvallen.'

Behandeling

 • 'Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze zitten.
 • Groep 1 krijgt mesenchymale stamcellen (MSC) via een infuus in combinatie met het middel mycofenolaat mofetil (Merknaam: Cellcept®)
 • Groep 2 krijgt een placebo via een infuus in combinatie met het middel mycofenolaat mofetil. Toelichting:
 • Een placebo (‘nepmedicijn’) bevat geen werkzame stof. De infuuszakjes met MSC en met placebo lijken precies op elkaar.
 • Mycofenolaat mofetil is een standaardbehandeling voor ernstige, acute graft-versus-host ziekte.'

Voorwaarden

 • 'De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Patiënten met leukemie (ALL/AML/CML/CLL), Hodgkin Lymfoom, non-Hodgkin Lymfoom of Ziekte van Kahler.
 • Patiënten met ernstige, acute graft-versus-host ziekte (omgekeerde afstoting) na een stamceltransplantatie of een donor lymfocyten infusie.
 • Patiënten reageren niet goed op een behandeling met corticosteroïden, zoals prednison.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten gebruiken tijdens het onderzoek doeltreffende anticonceptie om zwangerschap te voorkomen.
 • Ook patiënten onder de 18 jaar kunnen deelnemen aan deze studie.'

Loting

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

12 resultaten Sorteer op
 • NL-Leiden-LUMC 19 24-12-2013
 • DE-Leipzig-UNIKLINIKUMLEIPZIG 9 10-08-2015
 • ES-Salamanca-CASTILLAYLEON 5 06-09-2016
 • IT-Rome-OPBG 4 20-02-2018
 • BE-Leuven-UZLEUVEN 3 29-05-2017
 • NL-Rotterdam-EMCDANIEL 1 05-11-2014
 • NL-Amsterdam-AMC 1 29-10-2014
 • BE-Yvoir-MONTGODINNE 07-12-2018
 • NL-Amsterdam-VUMC 21-05-2015
 • NL-Maastricht-MUMC
 • NL-Zwolle-ISALA 06-02-2014
 • SE-Stockholm-KAROLINSKASOLNA
Legenda