Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Gesloten

LYSARC HO119 NHL

Algemene informatie

 • Ziektebeeld:
 • Verrichter: LYSARC
 • Leeftijd: >= 60
 • Stadium: Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
75 (van 100)
Aantal ziekenhuizen:
}
24 (van 25)

Titel:
Effectiviteit van alternerende immunochemotherapie bestaande uit R-CHOP + R-HAD versus R-CHOP alleen, gevolgd door onderhoudstherapie bestaande uit lenalidomide met rituximab versus rituximab alleen, voor oudere patiënten met mantelcellymfoom.

Definitie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor oudere patiënten met mantelcel lymfoom (MCL). Onderzocht wordt of een nieuwe behandeling ervoor zorgt dat de hoeveelheid lymfoom meer afneemt dan met de standaardbehandeling, en de ziekte na behandeling langer wegblijft.

Doel onderzoek

 • Deze studie onderzoekt een nieuwe (eerstelijns)behandeling voor patiënten met mantelcel lymfoom (MCL). Onderzocht wordt:
 • Of de nieuwe behandeling beter is op 2 punten: een behandeling gericht op nog meer afname van het tumorweefsel (inductiebehandeling), gevolgd door een behandeling waardoor de ziekte langer wegblijft (onderhoudsbehandeling).
 • Ook de bijwerkingen van de nieuwe behandeling worden onderzocht. Toelichting
 • Mantelcel lymfoom is moeilijk te genezen. Bij de meeste patiënten is het mogelijk om een flinke afname van het tumorweefsel te bereiken. Maar bij de meeste patiënten komt de ziekte later weer terug.
 • Een eerstelijnsbehandeling wordt gegeven door de huisarts.

Behandeling

 • Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in twee groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen. Aan het eind van de inductiebehandeling wordt opnieuw geloot voor de onderhoudsbehandeling. Groep 1 krijgt de standaardbehandeling: Een behandeling met rituximab, doxorubicine, cyclofosfamide, vincristine en prednison (R-CHOP). In totaal 8 kuren. Groep 2 krijgt de nieuwe behandeling: R-CHOP kuren worden afgewisseld met R-HAD kuren: cytarabine en dexamethason. 3 kuren R-CHOP en 3 kuren R-HAD. Deelnemende patiënten worden na deze inductiebehandeling - dus ongeveer 6 maanden na de start van de behandeling - onderzocht op aanwezigheid van de ziekte. Is de ziekte voldoende afgenomen? Dan worden deelnemende patiënten voor de vervolgbehandeling opnieuw door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Groep 1 krijgt een standaardbehandeling met rituximab subcutaan. Deze behandeling duurt 2 jaar: Eenmaal per 8 weken. Groep 2 krijgt de nieuwe behandeling: aan de standaardbehandeling met rituximab subcutaan wordt lenalidomide (tabletten) toegevoegd. Deze behandeling duurt 2 jaar. Rituximab eenmaal per 8 weken. Lenalidomide dagelijks gedurende 3 weken, de 4e week rust. De behandeling wordt gestopt als
 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • Er toename is van de ziekte.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Oudere patiënten (60 jaar en ouder) met mantelcel lymfoom (MCL).
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten gebruiken tijdens het onderzoek doeltreffende anticonceptie om zwangerschap te voorkomen.

Loting

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

24 resultaten Sorteer op
 • NL-Hoofddorp-SPAARNEGASTHUIS 8 10-12-2015
 • NL-Breda-AMPHIA 8 26-07-2016
 • NL-Rotterdam-MAASSTADZIEKENHUIS 6 12-05-2016
 • NL-Nieuwegein-ANTONIUS 6 03-11-2015
 • NL-Enschede-MST 5 07-04-2017
 • NL-Leeuwarden-MCL 5 26-01-2016
 • NL-Groningen-UMCG 4 31-03-2016
 • NL-Nijmegen-RADBOUDUMC 4 16-10-2015
 • NL-Tilburg-ETZ 3 04-02-2016
 • NL-Sittard-Geleen-ZUYDERLAND 3 28-04-2016
 • NL-Roosendaal-BRAVIS 3
 • NL-Rotterdam-EMCDANIEL 3 30-07-2015
 • NL-Goes-ADRZ 3 19-11-2015
 • NL-Zwolle-ISALA 3 17-02-2017
 • NL-Den Haag-HAGA 2 05-01-2016
 • NL-Den Bosch-JBZ 2 09-05-2016
 • NL-Rotterdam-ERASMUSMC 2 03-11-2015
 • NL-Amsterdam-OLVG 2 16-09-2016
 • NL-Alkmaar-NWZ 1 26-05-2016
 • NL-Maastricht-MUMC 1 29-04-2016
 • NL-Amsterdam-VUMC 1 16-10-2015
 • NL-Gouda-GROENEHART 31-03-2016
 • NL-Delft-RDGG 10-11-2016
 • NL-Amsterdam-AMC
Legenda