Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Open

UMCG HO161 NHL

Algemene informatie

 • Ziektebeeld: Grootcellig B-cellymfoom
 • Verrichter: UMCG
 • Leeftijd: >= 18
 • Stadium: Derdelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
82 (van 300)
Aantal ziekenhuizen:
}
7 (van 7)

Titel:
Een onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van in het ziekenhuis geproduceerde CAR T- cellen als behandeling voor patiënten met een B-cel Non- Hodgkin lymfoom waarbij de ziekte is teruggekeerd of niet heeft gereageerd op de eerdere behandeling(en).

Definitie

Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van een nieuwe behandeling voor patiënten met een B-cel Non-Hodgkin lymfoom waarbij de ziekte is teruggekeerd of niet heeft gereageerd op de eerdere behandelingen. Onderzocht wordt of in het ziekenhuis geproduceerde CAR T-cellen (ARI-0001 CAR T-cellen) effectief en veilig zijn in het behandelen van de ziekte.

Doel onderzoek

Tijdens de studie worden patiënten geloot tussen de standaardbehandeling en behandeling met ARI-0001 CAR T-cellen om de effectiviteit en eventuele bijwerkingen te kunnen vergelijken en verder te onderzoeken.

Behandeling

Na de loting worden de witte bloedcellen afgenomen van de patiënt (leukaferese). Deze worden naar de afdeling gebracht waar de CAR T-cellen gemaakt worden. De procedure om CAR T-cellen te maken is een ingewikkeld proces en zal een week tot enkele weken duren. Voordat de CAR T-cellen zullen worden toegediend (door middel van een infuus) zal de patiënt voorbereidende chemotherapie krijgen gedurende 3 dagen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Patiënten met B-cel non-Hodgkin lymfoom waarbij de ziekte is teruggekeerd of niet heeft gereageerd op de eerdere behandelingen
 • Patiënten zijn ≥18 jaar
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Loting

 • Ja, deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in twee verschillende groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.
 • Groep 1 krijgt een behandeling met de standaard CAR T-cellen (axi-cel)
 • Groep 2 krijgt een behandeling met ARI-0001 CAR T-cellen

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

7 resultaten Sorteer op
 • NL-Groningen-UMCG 30 14-10-2022
 • NL-Amsterdam-AMC 11 25-04-2023
 • NL-Maastricht-MUMC 11 21-06-2023
 • NL-Rotterdam-ERASMUSMC 10 13-09-2023
 • NL-Nijmegen-RADBOUDUMC 7 28-03-2023
 • NL-Utrecht-UMCUTRECHT 7 17-11-2023
 • NL-Leiden-LUMC 6 30-12-2023
Legenda