Hematon Onderzoek Patiënten Participatie

HOPP - Hematon Onderzoek Patiënten Participatie

Wetenschappelijk onderzoek staat bij Hematon hoog in het vaandel. Toepassing van kennis uit wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan de verbetering van zorg, maar ook aan de levensverwachting en de kwaliteit van leven van patiënten nadat ze behandeld zijn. Andersom erkennen onderzoekers en subsidieverstrekkers de waarde van het patiëntenperspectief bij het ontwerp en de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft Hematon de werkgroep HOPP (Hematon Onderzoek Patiënten Participatie) in het leven geroepen. De werkgroep beoordeelt een onderzoeksvoorstel vanuit het perspectief van de patiënt. Ze denkt mee in de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van het onderzoek.

HOPP-beoordelaars

De beoordeling vindt steeds plaats door twee HOPP-beoordelaars. Alle leden van de werkgroep hebben scholing gevolgd of zijn beroepshalve betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek. Ontvangen gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Daartoe hebben alle leden van de werkgroep een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Alleen leden van de werkgroep HOPP hebben toegang tot de onderzoeksinformatie.

Typen aanvraag

Onderzoekers kunnen een verzoek doen tot beoordeling van een onderzoeksvoorstel of een verzoek tot advies bij de ontwikkeling van een onderzoek.

Beoordelingsprocedure 

Hieronder staan de stappen bij een verzoek tot beoordeling van een onderzoeksvoorstel, mede ten behoeve van een subsidieaanvraag:

 • De onderzoeker vult het formulier onderaan deze site in. 
 • De behandeling van een aanvraag duurt minimaal drie weken. Indien het nodig is een advies sneller te geven, moet dit vooraf worden aangevraagd via: infohopp@hematon.nl
 • De onderzoeker voegt bij een onderzoeksvoorstel een Nederlandstalige samenvatting toe.
 • De onderzoeker voegt in het geval van een klinische studie een Nederlandstalige PIF (Patiënten Informatie Formulier) toe. 
 • Speciale vraagstelling voor de HOPP-werkgroep moet worden aangeleverd als Word-file bij de overige documenten.
 • De onderzoeker uploadt meerdere documenten samen in een .zip bestand. 
 • De HOPP-coördinator wijst twee HOPP-beoordelaars aan die het onderzoeksvoorstel beoordelen.
 • De onderzoeker ontvangt schriftelijk antwoord met de bevindingen. Dat kunnen adviezen zijn, maar ook dwingende aanbevelingen. 
 • In dat laatste geval verwacht HOPP toelichting en zo nodig een aangepaste versie alvorens er goedkeuring ("Letter of Commitment") gegeven kan worden ten behoeve van de subsidieverstrekker. 
 • De onderzoeker is verplicht Hematon te laten weten of de subsidieaanvraag is toegekend.
 • HOPP vraagt een financiële vergoeding van € 2.000,- voor de werkzaamheden. Dit bedrag wordt alleen in rekening gebracht wanneer de subsidie daadwerkelijk wordt toegekend. Hiertoe ontvangt de onderzoeker  een factuur.
 • Wanneer het gegeven advies opgevolgd is, mogen de namen Hematon en HOPP worden vermeld op een onderzoeksaanvraag aan de subsidieverstrekker.
Adviesprocedure

Stappen bij een verzoek tot meedenken in de ontwikkeling van een onderzoek: 

 • Onderzoekers vullen het formulier onderaan deze pagina in. 
 • Speciale vraagstelling voor de HOPP-werkgroep moet worden aangeleverd als Word-file bij de overige documenten. 
 • De onderzoeker uploadt meerdere documenten samen in een .zip bestand. 
 • De HOPP-coördinator wijst twee HOPP-beoordelaars aan die het voorstel van feedback voorzien.  
 • Indien er geen HOPP-beoordelaars met voor dat onderzoek relevante kwaliteiten beschikbaar zijn, zal de HOPP-coördinator tijdig de onderzoeker daarover informeren.  
 • De behandeling van een aanvraag duurt minimaal drie weken. Indien het nodig is een advies sneller te geven, moet dit vooraf worden aangevraagd via: infohopp@hematon.nl 
 • HOPP is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke goedkeuring van het voorstel (bij subsidieaanvraag).  
 • De namen Hematon en HOPP mogen niet worden vermeld bij een subsidieaanvraag bij een subsidieverstrekker. Dit mag alleen wanneer een “Letter of Commitment” is afgegeven door Hematon via een beoordelingsprocedure. 

Aanvullende voorwaarden

 • Alle schriftelijke informatie voor de patiënt moet in helder leesbare en begrijpelijke taal geschreven worden. 
 • HOPP wil graag bij de implementatie van de onderzoeksresultaten betrokken worden, zodat er steeds een terugkoppeling kan plaatsvinden. 
 • Terugkoppeling van de gegeven adviezen wordt zeer op prijs gesteld. Niet alleen ten behoeve van het onderzoek zelf, maar ook om de kennis binnen HOPP voortdurend te blijven ontwikkelen. 

Meer informatie, of is een kortere beoordelingstermijn noodzakelijk? Neem dan contact op met de coördinatoren van HOPP: infohopp@hematon.nl 

Beeld CSIRO

Formulier onderzoeksaanvraag HOPP

Max. 64,00MB