Tijdelijk gesloten

HOVON HO130 NHL

Algemene informatie

 • Ziektebeeld: Agressieve non-hodgkinlymfomen
 • Verrichter: HOVON
 • Leeftijd: >= 18
 • Stadium: Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
85 (van 85)
Aantal ziekenhuizen:
}
23 (van 23)

Titel:
Onderzoek naar het effect van de toevoeging van lenalidomide aan immunochemotherapie (R-CHOP) bij patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom (of B-cel lymfoom on-geclassificeerd) met een bewezen afwijking van het MYC gen.

Definitie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een specifieke vorm van Non-Hodgkinlymfoom. Onderzocht wordt of het toevoegen van een extra geneesmiddel aan de standaardbehandeling effectief is in het bestrijden van de ziekte.

Doel onderzoek

Deze studie is bedoeld voor patiënten met een bepaalde vorm van Non-Hodgkinlymfoom. De standaardbehandeling voor patiënten met deze vorm is een combinatie van chemotherapie en immunotherapie (ook wel R-CHOP genoemd), bestaande uit rituximab (R), cyclophosphamide (C), hydrochloride-doxorubicin (H), vincristine (ofwel Oncovin O) en prednison (P). De behandeling kan tot genezing leiden, maar dit is zeker niet altijd het geval. Bij patiënten met een genetische afwijking (een verandering van het MYC gen), is de kans op genezing met alleen R-CHOP kuren veel lager, namelijk ongeveer 30%. Zonder de afwijking in het gen is de kans op genezing ongeveer 60%. Deze studie onderzoekt of toevoeging van een extra geneesmiddel (lenalidomide) aan de behandeling beter werkt in het bestrijden van de ziekte.

Behandeling

 • Alle patiënten krijgen dezelfde behandeling met R-CHOP en lenalidomide. Deelnemende patiënten krijgen in totaal 6 kuren met R-CHOP en lenalidomide en daarna 2 doseringen rituximab. Elke kuur duurt 3 weken en ziet er als volgt uit:
 • Dag 1: rituximab, cyclophosphamide, vincristine en doxorubicine (infuus).
 • Dag 2: pegfilgrastrim (injectie onder de huid).
 • Dag 1-5: prednison (tablet).
 • Dag 1-14: lenalidomide (tablet).
 • Hierna volgt een week rust. Na 3 weken start de volgende kuur. Toelichting
 • Pegfilgrastrim is een eiwit dat er voor zorgt dat de witte bloedcellen sneller worden aangemaakt.
 • Het prikken van een infuus (naald in de arm) kan pijnlijk zijn en een blauwe plek geven. De behandeling wordt gestopt als
 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Patiënten met een vorm van Non-Hodgkin lymfoom; een diffuus grootcellig B-cel lymfoom (of B-cel lymfoom on-geclassificeerd) met een bewezen afwijking van het MYC gen.
 • Patiënten mogen maximaal 1 R-CHOP kuur (1 kuur van 21/28 dagen) hebben gehad voor de start van de studiebehandeling.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.
 • Deelnemende patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Loting

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

23 resultaten Sorteer op
 • NL-Amsterdam-VUMC 10 14-04-2015
 • NL-Groningen-UMCG 9 21-10-2015
 • NL-Amsterdam-AMC 8 15-02-2016
 • NL-Utrecht-UMCUTRECHT 8 03-12-2015
 • NL-Leiden-LUMC 7 26-11-2015
 • NL-Zwolle-ISALA 6 22-12-2015
 • NL-Goes-ADRZ 5 23-11-2015
 • NL-Rotterdam-ERASMUSMC 5 29-10-2015
 • NL-Nijmegen-CWZ 5 22-12-2015
 • NL-Hoofddorp-SPAARNEGASTHUIS 4 22-12-2015
 • NL-Tilburg-ETZ 3 18-02-2016
 • NL-Den Haag-HAGA 2 10-12-2015
 • NL-Breda-AMPHIA 2 15-01-2016
 • BE-Leuven-UZLEUVEN 2 02-11-2015
 • NL-Enschede-MST 2 03-03-2016
 • NL-Heerenveen-TJONGERSCHANS 2 17-12-2015
 • NL-Eindhoven-MAXIMAMC 2 03-06-2016
 • NL-Dordrecht-ASZ 1 09-07-2015
 • NL-Maastricht-MUMC 1 29-09-2016
 • NL-Nieuwegein-ANTONIUS 1 28-12-2015
 • NL-Den Bosch-JBZ 01-03-2016
 • NL-Amersfoort-MEANDERMC 28-12-2015
 • NL-Leeuwarden-MCL 17-03-2016
Legenda