Gesloten

HOVON HO139 CLL

Algemene informatie

 • Ziektebeeld: Chronische lymfatische leukemie (CLL)
 • Verrichter: HOVON
 • Leeftijd: >= 18
 • Stadium: Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
70 (van 70)
Aantal ziekenhuizen:
}
25 (van 25)

Titel:
Een prospectieve, niet-geblindeerde, multicenter fase 2 studie om de effectiviteit en veiligheid te evalueren van obinutuzumab (Gazyvaro), gevolgd door obinutuzumab en venetoclax, gevolgd door standaard venetoclax onderhoudsbehandeling of MRD gestuurde venetoclax onderhoudsbehandeling in eerstelijns patiënten met CLL, die niet in aanmerking komen voor FCR behandeling. (GIVE onderzoek: Gazyvaro In combinatie met VEnetoclax bij patiënten met CLL)

Definitie

Een prospectieve, niet-geblindeerde, multicenter fase 2 studie om de effectiviteit en veiligheid te evalueren van obinutuzumab (Gazyvaro) gevolgd door obinutuzumab en venetoclax, gevolgd door standaard venetoclax onderhoudsbehandeling of MRD gestuurde venetoclax onderhoudsbehandeling in eerstelijns patiënten met CLL die niet in aanmerking komen voor FCR behandeling. (GIVE onderzoek: Gazyvaro In combinatie met VEnetoclax bij patiënten met CLL.)

Doel onderzoek

We willen de werking en veiligheid van obinutuzimab gevolgd door obinutuzumab en venetoclax, waarna ofwel standaard venetoclax onderhoudsbehandeling of MRD gestuurde venetoclax onderhoudsbehandeling onderzoeken in eerste lijns CLL patienten.

Behandeling

De huidige standaardbehandeling van CLL, bij patiënten die nog niet eerder voor CLL zijn behandeld, is een combinatie van chemotherapie (cel-dodende middelen) en behandeling met een specifieke stof (ook wel antilichaam genoemd), die direct tegen de kankercellen is gericht (immunotherapie). Recent is een effectievere antilichaam beschikbaar gekomen (obinutuzumab), die er mogelijk voor zorgt dat het langer duurt voordat patiënten met CLL opnieuw moeten worden behandeld. Ook is er recent een nieuw medicijn ontwikkeld, dat specifiek ingrijpt op de overleving van de kankercel. Dit medicijn, venetoclax, behoort tot een nieuwe klasse van medicijnen, die mogelijk chemotherapie kunnen vervangen. Er zijn aanwijzingen dat deze nieuwere medicijnen effectiever zijn en minder bijwerkingen hebben dan de standaard chemotherapie. De combinatie van obinutuzumab en venetoclax wordt op dit moment in verschillende klinische studies onderzocht. Venetoclax is nog niet geregistreerd en is daarom nog niet beschikbaar voor behandeling buiten studieverband. Obinutuzumab is wel geregistreerd in Nederland voor behandeling van CLL. Buiten studieverband is chemotherapie vrije behandeling niet mogelijk met uitzondering van een kleine groep patiënten met specifieke DNA afwijkingen in de leukemie cellen. Er lopen op dit moment verschillende studies die chemotherapie vrije behandelschema’s onderzoeken.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Patiënten met CLL
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger

Loting

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

25 resultaten Sorteer op
 • NL-Rotterdam-IKAZIA 8 07-02-2017
 • NL-Amsterdam-AMC 7 04-10-2016
 • NL-Dordrecht-ASZ 6 14-12-2016
 • NL-Nieuwegein-ANTONIUS 5 14-03-2017
 • NL-Groningen-MARTINI 5 14-04-2017
 • NL-Ede-ZGV 4 18-04-2017
 • NL-Breda-AMPHIA 4 14-04-2017
 • NL-Harderwijk-STJANSDALHARDERWIJK 3 20-03-2017
 • NL-Leeuwarden-MCL 3 09-03-2017
 • NL-Maastricht-MUMC 3 29-03-2017
 • NL-Arnhem-RIJNSTATE 3 12-06-2017
 • NL-Den Haag-HAGA 2 27-02-2017
 • NL-Enschede-MST 2 20-11-2017
 • NL-Delft-RDGG 2 24-04-2017
 • NL-Terneuzen-ZORGSAAM 2 13-03-2017
 • NL-Hoofddorp-SPAARNEGASTHUIS 2 05-10-2017
 • NL-Alkmaar-NWZ 2 20-04-2017
 • NL-Rotterdam-SFG 1 16-03-2017
 • NL-Gouda-GROENEHART 1 16-05-2017
 • NL-Leiden-LUMC 1 08-08-2017
 • NL-Eindhoven-MAXIMAMC 1 14-11-2017
 • NL-Den Bosch-JBZ 1 06-03-2017
 • NL-Amsterdam-OLVG 1 03-07-2017
 • NL-Zwolle-ISALA 1 27-01-2017
 • NL-Hilversum-TERGOOI 29-11-2017
Legenda