Open

HOVON HO152 NHL

Algemene informatie

 • Ziektebeeld: Agressieve non-hodgkinlymfomen
 • Verrichter: HOVON
 • Leeftijd: >= 18
 • Stadium: Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
86 (van 97)
Aantal ziekenhuizen:
}
24 (van 24)

Titel:
HOVON 152: Onderzoek naar het effect van DA-EPOCH-R kuren gevolgd door nivolumab kuren bij patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom met een bewezen afwijking van het MYC gen en het BCL2 gen en/of het BCL6 gen.

Definitie

Onderzoek naar een behandeling voor patiënten met hoog risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom met bepaalde genetische afwijkingen (MYC en BCL2 en/of BCL6 gen), het zogenaamde dubbel-hit lymfoom. We willen onderzoeken of we met DA-EPOCH-R inductiebehandeling gevolgd door nivolumab onderhoudsbehandeling de kans op terugkomen van de ziekte kunnen verkleinen.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam de behandeling met DA-EPOCH-R is. Daarnaast wordt onderzocht of het geven van nivolumab kuren bij patiënten waarbij de ziekte niet meer aantoonbaar is na DA-EPOCH-R ervoor zorgt dat de ziekte langer wegblijft. De effectiviteit en eventuele bijwerkingen van deze behandelingen worden onderzocht.

Behandeling

 • De totale behandelperiode duurt 70 weken en bestaat uit twee stappen. De eerste stap is de inductie stap waarbij de patiënt met meer intensieve DA-EPOCH-R kuren wordt behandeld. De tweede stap volgt indien na de DA-EPOCH-R behandeling geen of nauwelijks lymfoom activiteit wordt gezien op de PET-CT scan. De patiënt krijgt dan nog een jaar lang onderhoudsbehandeling immuuntherapie met nivolumab kuren. In totaal zal de patiënt tot 5 jaar na start van de behandeling gecontroleerd worden. De behandeling wordt gestopt als
 • De patiënt zwanger is
 • De patiënt de onderzoeksbehandeling gehad heeft en als de daar op volgende controlevisites afgelopen zijn. In het kader van dit onderzoek zult u tot 5 jaar na het starten van de behandeling onder controle blijven.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • Stichting HOVON, de overheid of de beoordelende medisch ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:
 • Patiënten met dubbel-hit diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL)
 • Patiënten zijn 18 jaar en ouder
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden voorbehandeld met maximaal 1 R-CHOP kuur.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger, of maken hun partner niet zwanger.
 • Patiënten zijn wilsbekwaam en hebben de ‘proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek’ gekregen en de toestemmingsverklaring getekend. De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Loting

Nee, alle patiënten ontvangen dezelfde behandeling.

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

24 resultaten Sorteer op
 • NL-Groningen-UMCG 11 25-10-2019
 • NL-Amsterdam-VUMC 10 31-07-2018
 • NL-Hoorn-DIJKLANDERHOORN 8 30-04-2019
 • NL-Almere-FLEVOZIEKENHUIS 7 25-01-2019
 • NL-Maastricht-MUMC 7 21-12-2018
 • NL-Rotterdam-MAASSTADZIEKENHUIS 6 28-12-2018
 • NL-Leeuwarden-MCL 5 24-12-2018
 • NL-Amersfoort-MEANDERMC 4 07-01-2019
 • BE-Leuven-UZLEUVEN 4 13-11-2019
 • NL-Rotterdam-ERASMUSMC 3 21-05-2019
 • NL-Amsterdam-AMC 3 04-01-2019
 • NL-Goes-ADRZ 3 22-03-2019
 • NL-Nijmegen-RADBOUDUMC 2 10-01-2019
 • NL-Sittard-Geleen-ZUYDERLAND 2 10-02-2021
 • NL-Hoofddorp-SPAARNEGASTHUIS 2 30-07-2019
 • NL-Eindhoven-MAXIMAMC 2 08-02-2019
 • NL-Den Haag-HAGA 2 02-07-2019
 • NL-Utrecht-UMCUTRECHT 1 20-01-2020
 • NL-Tilburg-ETZ 1 10-01-2020
 • NL-Zwolle-ISALA 1 22-11-2019
 • NL-Leiden-LUMC 1 14-07-2020
 • NL-Den Bosch-JBZ 1 07-01-2019
 • NL-Enschede-MST 16-11-2021
 • BE-Antwerpen-ZNASTUIVENBERG 22-07-2019
Legenda