Gearchiveerd

HOVON HO75 NHL

Algemene informatie

 • Verrichter: HOVON
 • Leeftijd: 18 - 65
 • Stadium: Eerstelijnsbehandeling
Aantal patiënten:
140 (van 135)
Aantal ziekenhuizen:
}
16 (van 16)

Titel:
Patiënten-informatie behorende bij de studie: Hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie in combinatie met anti-CD20 (Rituximab) gevolgd door hetzij onderhoudstherapie met bortezomib, hetzij geen onderhoudsbehandeling voor de behandeling van patiënten met mantelcellymfoom jonger dan 66 jaar.

Definitie

Trial voor patiënten (jonger dan 66 jaar) met nog niet eerder behandeld mantelcel lymfoom (type non-Hodgkin lymfoom). Onderzocht wordt of een onderhoudsbehandeling met een nieuw medicijn, ná de behandeling en stamceltransplantatie, het risico op terugkeer of verergering van de kanker verkleint.

Doel onderzoek

 • Onderzocht wordt of een onderhoudsbehandeling met bortezomib, ná de chemotherapie en stamceltransplantatie, het risico op terugkeer of verergering van de kanker verkleint.
 • Onderzocht wordt wat de eventuele bijwerkingen zijn.
 • Het effect van de behandeling wordt, naast de gebruikelijke methoden, onderzocht met nieuwe technieken: PET-scan en immunologisch onderzoek.

Behandeling

 • De standaardbehandeling bestaat uit fase 1 tot en met 3: Eerste fase:
 • Patiënten krijgen een behandeling met 3 R-CHOP-kuren. Deze kuur bestaat uit de geneesmiddelen cyclofosfamide, adriamycine, oncovin (infuus), prednison (tabletten), en rituximab (infuus). Tweede fase:
 • Patiënten krijgen een behandeling met 2 kuren cytosar (hoge dosis).
 • Patiënten krijgen injecties met de groeifactor G-CSF om beenmerg te stimuleren en stamcellen uit het beenmerg in het bloed te brengen (afhankelijk van situatie na 1e of 2e kuur).
 • Stamcellen worden uit het bloed gehaald en ingevroren. Derde fase:
 • Stamceltransplantatie vindt plaats als de ziekte op behandelingen in fase 1 en 2 heeft gereageerd.
 • Patiënten krijgen hoge dosis chemotherapie.
 • Verzamelde stamcellen worden weer teruggegeven via een bloedtransfusie. Vierde fase: Deelnemende patiënten worden na de stamceltransplantatie verdeeld in 2 groepen. Beide groepen worden met elkaar vergeleken. Groep 1 wordt behandeld met een onderhoudsbehandeling met bortezomib. Bortezomib wordt eens per 2 weken toegediend via een infuus. Deze onderhoudsbehandeling duurt 2 jaar, tenzij de ziekte eerder terugkomt of toeneemt. Groep 2 krijgt geen verdere behandeling.

Voorwaarden

 • Onder meer:
 • Mantelcel lymfoom (type non-Hodgkin lymfoom)
 • Deelnemende patiënten hebben geen aids/hiv
 • Deelnemende patiënten mogen niet zwanger zijn of worden
 • Voldoende algemene lichamelijke conditie

Loting

Ja

Deelnemende ziekenhuizen

Ziekenhuizen die deelnemen aan het onderzoek staan benoemd op de HOVON website bij het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

Ziekenhuis

16 resultaten Sorteer op
 • NL-Amsterdam-VUMC 17 16-07-2007
 • NL-Rotterdam-ERASMUSMC 16 28-03-2008
 • NL-Rotterdam-EMCDANIEL 15 22-11-2007
 • NL-Amsterdam-AMC 14 30-10-2007
 • NL-Groningen-UMCG 13 08-11-2007
 • NL-Den Haag-HAGA 12 22-08-2007
 • NL-Nijmegen-RADBOUDUMC 10 18-06-2008
 • NL-Utrecht-UMCUTRECHT 10 08-07-2008
 • NL-Zwolle-ISALA 7 15-12-2008
 • NL-Dordrecht-ASZ 6 23-12-2008
 • NL-Enschede-MST 6 19-05-2008
 • NL-Maastricht-MUMC 5 16-06-2008
 • NL-Nieuwegein-ANTONIUS 5 24-07-2007
 • NL-Leeuwarden-MCL 3 20-03-2008
 • NL-Rotterdam-MAASSTADZIEKENHUIS 1 11-03-2009
 • NL-Amersfoort-MEANDERMC 29-10-2008
Legenda