Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Trainer Microsoft 365 apps (vrijwilliger)

Wie zijn wij?

Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een hemato-oncologische aandoening, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Speerpunten zijn lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Bij Hematon zijn 150 betrokken en ervaringsdeskundige vrijwilligers actief. Ze werken op regionaal of landelijk niveau. Goede, gemotiveerde vrijwilligers zijn onmisbaar voor Hematon. 

Wat doen we? 

Team Beheer & Ondersteuning Virtueel Kantoor (VK) zorgt ervoor dat vrijwilligers van Hematon zo goed en efficiënt mogelijk hun werkzaamheden kunnen verrichten in het Virtueel Kantoor van Hematon. We maken daarvoor gebruik van Microsoft 365. Naast het beheer en ontwikkelen van functionaliteit, ondersteunen we vrijwilligers die moeite hebben met het online werken. Onderdeel van die ondersteuning is het aanbieden van trainingen.

Trainen van vrijwilligers

Elke Hematon vrijwilliger heeft een gebruikersaccount voor Microsoft 365 en maakt gebruik van verschillende apps zoals Outlook, Word, PowerPoint, Excel, Teams, OneDrive en SharePoint. De achtergrond van onze vrijwilligers is zeer divers en niet iedereen is even vaardig in het online werken en het gebruik van deze apps. Ook het verwerven van die vaardigheden is voor sommigen lastig. We bieden daarom regelmatig trainingen aan in de vorm van korte workshops en hebben een online cursusmodule ontwikkeld voorzien van instructievideo’s.

Workshops

Twee keer per jaar (en op verzoek) bieden we korte workshops aan om vaardigheid met apps op te doen. De workshops worden afgestemd op de behoefte van de gebruikers. Op dit moment bieden we de volgende workshops aan: “Werken met mappen bestanden” (in OneDrive en SharePoint sites), “Vergaderen met Teams”, “Zoeken in het Virtueel Kantoor”

Cursusmodule

Nieuwe vrijwilligers volgen allemaal de online cursusmodule die ze zelfstandig en op eigen tempo kunnen doen. Op verzoek verlenen we daarbij ondersteuning. Via deze online module raakt men vertrouwd met de basisbeginselen van het virtueel kantoor (Microsoft 365) en het Intranet (SharePoint). 

Naar wie zijn we op zoek?

Wij zijn op zoek naar iemand die ruime ervaring heeft met het werken met Microsoft 365 apps en die enige ervaring heeft in het geven van workshops en trainingen. We zijn een klein team en daarom is enig organisatietalent om de workshops te organiseren en te coördineren gewenst. Ervaring met het ontwikkelen van handleidingen en/of cursusmateriaal is meegenomen.

Ervaring

  • Microsoft 365 en SharePoint 
  • Het geven/organiseren van workshops
  • Online werken en vergaderen (Teams)
  • Ontwikkelen van workshops en handleidingen

Profiel

  • Je bent sociaal vaardig en betrokken
  • Je kunt je goed verplaatsen in een ander en bent geduldig
  • Je kunt goed communiceren (mondeling en schriftelijk)
  • Je bent initiatiefrijk
  • Je bent een teamspeler

Wat ga je doen?

Je gaat twee keer per jaar workshops organiseren. Je maakt de planning en kondigt de workshops aan in de Vrijwilligersnieuwsbrief en in het Intranet (SharePoint). Je maakt een aanmeldformulier en deelt de deelnemers in de workshops in. Je geeft zelf ook workshops. Daarnaast geef je af en toe een workshop op verzoek die je afstemt op de behoefte van het team.
Je zorgt ervoor dat de online cursusmodule up-to-date en voorzien is van actueel beeldmateriaal. Indien nodig ontwikkel je zelf cursusmateriaal en instructievideo’s. Je geeft op verzoek ondersteuning bij de online module.

Een vrijwilliger van Hematon verdiept zich niet alleen in de eigen werkzaamheden, maar ook in de organisatiestructuur en onderlinge afhankelijkheden. Binnen Hematon wordt professioneel gewerkt met ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Wat verwachten we van je?

Je neemt actief deel aan teamvergaderingen waarin werkzaamheden worden besproken en verdeeld en nadere afspraken worden gemaakt. 
Je bent of wordt lid van Hematon.

Wat biedt Hematon jou? 

Je maakt deel uit van een goed team waar professionaliteit en kwaliteit voorop staan. Zo nodig is het mogelijk om cursussen te volgen. De vrijwilligers bestaan merendeels uit patiënten. We ondersteunen elkaar waar dat nodig is.
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Heb je interesse?

Heb jij zin om onderdeel uit te maken van een groep van vrijwilligers die zich actief bezighoudt met het ondersteunen van mensen met kanker, heb je ervaring met Microsoft 365 en herken je jezelf in het hierboven geschetste profiel? Dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met ons team. De mensen van Beheer & Ondersteuning VK kunnen je er meer over vertellen: beheervk@hematon.nl