Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Webinar Ervaringen delen met je arts

Op 17 november 2023 organiseerde Hematon een webinar over het delen van je ervaringen met je arts.

Deel je altijd je ervaringen en de bijwerkingen van je medicatie met je arts?
Het blijkt dat niet alle patiënten dat doen. Een van de redenen is dat ze denken dat ze anders niet meer de volledige dosis van de therapie krijgen Toch is het bespreken van die bijwerkingen belangrijk, bijvoorbeeld in het geval van neuropathie bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom), bij een agressief lymfoom of een ander ziektebeeld.

Over het melden van bijwerkingen, het belang daarvan en apps die daarvoor in ontwikkeling zijn, praatten Jan Mol (belangenbehartiger van Hematon) en Simone Oerlemans (Integraal Kankercentrum Nederland) je bij.

Hoofdstukken

00:00:00 Welkom

00:03:10 Wat zijn PROMs?

00:15:15 Waarom zijn PROMs belangrijk?

00:25:42 Terugkoppelng van PROMs

00:41:44 Uitkomsten van Doneer je Eravring

00:50:20 Toekomst / hoe nu verder?

01:00:18 Afsluiting

Film H2O project

In het webinar wordt het Europese H2O project besproken. 
Het gaat daarbij om het verzamelen van ervaringen van patienten met behulp van een app. Met de gegevens kan de patiënt zijn ervaringen in de tijd vervolgen, zijn ervaringen vergelijken met die van patiënten in dezelfde situatie. De ingevulde gegevens worden direct in het patiëntendossier van het ziekenhuis ingevoerd, zodat patiënt en arts deze kunnen bespreken.

Hieronder het Engelstalige informatiefilmpje, met Nederlandse ondertiteling

Meest gelezen

Meest recente artikelen