Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Voorzitter raad van toezicht Hematon

Vanwege het eindigen van de zittingstermijn van de voorzitter van de raad van toezicht is Hematon op zoek naar een opvolger.

Wie zoeken wij?
De raad van toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het beleid van het bestuur. Wij zijn klankbord voor het bestuur en hebben een adviserende rol. Bij het vervullen van onze toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties richten wij ons op het belang van Hematon.

De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden. Gezamenlijk beschikken wij over juridische, financiële, hemato-oncologische expertise en uitgebreide kennis van het relevante netwerk en hebben wij een achtergrond als ervaringsdeskundige.

De visie van de raad van toezicht is een balans tussen controle en beheersing en verbinding die het beste in de mensen naar boven brengt. Hematon onderschrijft de Governance Code Zorg 2022. Wij streven naar een divers en inclusief Hematon, zo ook in de samenstelling van de raad van toezicht.

Wie ben jij?
We zijn op zoek naar iemand die

 • een integere en verbindende voorzitter is, met een strategisch denkniveau
 • bij voorkeur bekend is met een vrijwilligers- of een patiëntenorganisatie
 • ervaring heeft met een toezichthoudende rol bij een maatschappelijke organisatie
 • bij voorkeur bekend is met het zorgveld
 • een concrete bijdrage kan leveren aan strategie en beleid vanuit zijn of haar achtergrond, ervaring en affiniteit
 • ook buiten de (voorbereiding van de) vergaderingen beschikbaar en bereikbaar is voor overleg met de bestuurder en de leden van de raad van toezicht
 • de missie en visie van Hematon onderschrijft
 • lid is (of wordt) van Hematon

Taken van de voorzitter

 • Onderhouden van het contact met (de voorzitter van) het bestuur van Hematon
 • Voorbereiden van de agenda van de raad van toezicht (samen met de bestuurssecretaris)
 • Leiden van de vergadering van de raad van toezicht
 • Zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad van toezicht

De voorzitter ziet erop toe dat:

 • de leden van de raad van toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie
 • jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de raad van toezicht en haar leden
 • de voorzitter van het bestuur jaarlijks op zijn functioneren wordt beoordeeld
 • de contacten van de raad van toezicht met de bestuurder, het bestuur, de bestuurssecretaris naar behoren verlopen
 • in de samenstelling van de raad van toezicht sprake is van een evenwichtige verdeling naar leeftijd, geslacht, diversiteit, deskundigheid, kennis en affiniteit met de doelgroep
 • namens de raad van toezicht aanspreekpunt is voor leden van de raad van toezicht, de bestuurder en derden

Wat biedt Hematon?
Hematon is een professionele patiëntenorganisatie, waar ongeveer 160 vrijwilligers actief zijn en met meer dan 6000 leden. Ook de raad van toezicht en het bestuur zijn vrijwilligers. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht keurt de jaarrekening en begroting goed, adviseert het bestuur over strategische onderwerpen, benoemt op voordracht van het bestuur de voorzitter en penningmeester van het bestuur en houdt toezicht op het beleid van het bestuur.

De raad van toezicht heeft 5 x per jaar overleg met het bestuur en eenmaal per jaar met vrijwilligers uit de diverse commissies van Hematon. De vergaderlocatie is in Utrecht of via Teams. Als vrijwilliger in de raad van toezicht ontvang je, naast een onkostenvergoeding, een beperkte vergoeding voor je werkzaamheden. Hematon is een stichting, gevestigd in Utrecht met een ANBI-status.

Heb je interesse?
Je kunt je brief met je motivatie en CV tot uiterlijk 10 juni richten aan bestuurssecretaris@hematon.nl met als onderwerp ‘vacature voorzitter raad van toezicht’. Voor nadere informatie kun je een afspraak maken met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Reinier Raymakers, via het secretariaat van Hematon: 030 - 760 34 60.

Wie zijn wij?
Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met bloed- of lymfklierkanker en voor mensen die een stamceltransplantatie (hebben) ondergaan en hun naasten. Hematon geeft informatie en voorlichting, doet aan belangenbehartiging en bevordert lotgenotencontact.