Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Diagnose van leukemie

Diagnose van leukemie

De acute vormen van leukemie ontwikkelen zich snel en geven snel heel veel klachten. Soms wordt leukemie bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld via een bloedonderzoek dat de huisarts om een heel andere reden aanvroeg. Zeker de chronische vormen kunnen al jaren onder de leden zijn zonder dat er sprake is van klachten.

Als de huisarts de afwijkingen in het bloed verdacht vindt, zal er een doorverwijzing naar de internist plaatsvinden. De internist laat bloedonderzoek doen en zal aanvullend lichamelijk onderzoek uitvoeren. 

Wijzen bloedwaarden en het resultaat van het lichamelijk onderzoek inderdaad op leukemie, dan volgt een uitvoerig bloedonderzoek en eventueel een beenmergonderzoek om vast te stellen welke vorm van leukemie je hebt. 

Aanvullende onderzoeken 

Via verschillende onderzoeken bepaalt je arts of je leukemie hebt en zo ja welk type. Dit zijn de onderzoeken die je kunt ondergaan.

  • Biopsie: dit is het uitnemen van een klein stukje weefsel voor nader onderzoek in het laboratorium.
  • Bloedonderzoek: een onderzoek naar de aantallen en het type van witte bloedcellen.
  • CT-scan: techniek om met behulp van röntgenstraling beelden te maken van bijvoorbeeld lymfklieren en milt. 
  • PET-CT-scan: combinatie van twee beeldvormende technieken waarmee met name tumoren en hun activiteit driedimensionaal zichtbaar worden. 
  • Beenmergpunctie: methode om met behulp van een holle naald beenmerg, meestal via de bekkenrand, te verkrijgen. Het zachte weefsel wordt vooraf verdoofd. Lees hier meer over puncties

Lees voor een gesprek met je arts hier verder.

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten