Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Coronaversoepelingen: Wat betekent dit voor mensen met slechte afweer?

Beeld Daniel Roberts Voor meerdere ziektes relevant

De Nederlandse bevolking slaakt een zucht van verlichting over het versoepelen van de coronamaatregelen. Maar voor kwetsbare mensen, zoals mensen met bloed- of lymfklierkanker, breekt juist een spannende tijd aan. De versoepelingen zorgen voor angst. Hoe verhoud je je tot Covid-19 als in Nederland de maatregelen zijn losgelaten? Wat zijn je persoonlijke risico’s? In een webinar ging Hematon hierop in. 

Mondkapjes zijn niet meer verplicht. De anderhalve meter afstand in openbare gelegenheden is losgelaten. En omdat de QR-code ook is afgeschaft, weet je niet of de mensen die naast je zitten in een café, bioscoop of restaurant zijn gevaccineerd tegen corona. In een webinar van Hematon over corona en de versoepeling van de huidige maatregelen op vrijdag 25 februari 2022, bleek dat zeven op de tien kijkers onzeker en angstig zijn door het stoppen met de maatregelen tegen corona. Zij voelen zich extra kwetsbaar omdat ze ervaren dat ze meer kans lopen om besmet te worden.

Het RIVM schat dat de groep ‘non-responders’ en ‘low-responders’ bij wie vaccinatie niet of nauwelijks werkt, bestaat uit ongeveer 700 duizend mensen.

Draag een mond-neusmasker

In het webinar van Hematon door Mette Hazenberg en Inger Nijhof werd ingegaan op de vraag: wat kan ik doen om mezelf te beschermen als ik onder de mensen ben en weet dat mijn weerstand onvoldoende is? De meest eenvoudige bescherming is het dragen van een mond-neusmasker dat voldoet aan de FFP2-standaarden. Dat zijn niet de eenvoudige blauwe mond-neusmaskers, maar de maskers met een filter. Nijhof: 'Doordat het FFP2-masker meer filterlagen heeft, wordt bijna 95 procent van de luchtdeeltjes die je inademt gefilterd. Honderd procent zekerheid krijg je dus nooit, maar het is ook belangrijk leuke dingen te doen. En dan is een masker een hele goede bescherming’. Zij wees er ook op dat mensen met een ernstige afweerstoornis die langdurig in thuisisolatie zitten, gratis mondkapjes en zelftesten kunnen krijgen bij de apotheek. Neem daarvoor contact op met je huisarts.

Blijf vaccineren

In het webinar werd duidelijk gesteld dat corona niet meer weggaat. Elk jaar zal er weer een nieuwe golf of variant ontstaan, de hoop van immunologen is wel dat het aantal types elkaar minder snel opvolgen, zodat een vaccinatie ‘langer’ zal werken.

Volgens Mette Hazenberg blijft vaccineren, ook met de nieuwe vaccinaties die volgen, voor iedereen met bloed- of lymfklierkanker aan te raden. ‘De nieuwe varianten kunnen je opnieuw ziek maken. We denken dat de afweer die je hebt opgebouwd door eerdere vaccinaties je altijd beschermt, maar niet hoeveel en ook niet of het volledig is.’

Er wordt verwacht dat er een vijfde vaccinatie komt, maar wanneer is nog onduidelijk.

Wie reageert goed op vaccinatie tegen Covid-19?

Uit de COBRA-KAI-studie blijkt dat mensen met CML, AML, MDS en multipel myeloom goed reageren op een vaccinatie. Zij maken goede antistoffen aan en hebben een respons. Mensen met CLL, mensen die een allogene stamceltransplantatie hebben gehad en mensen met MDS die vidaze en decitabine gebruiken, hadden een matige respons. De groepen die geen respons hadden op een vaccinatie waren mensen die een CAR-T-celtherapie kregen en rituximab gebruiken. Ook mensen met een lymfoom die behandeld worden of net zijn behandeld, reageren niet op een vaccinatie tegen corona. ‘Toch blijft voorspellen wie wel ziek wordt, heel moeilijk. Het blijkt ondanks de ziekte wisselend per persoon.’

Mette Hazenberg is hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder celtherapie in de hematologie. Inger Nijhof is internist-hematoloog. Ook zij zijn betrokken bij de studie COBRA-KAI, waarin ze onderzoek doen naar de bescherming tegen COVID-19 door vaccinaties bij hematologiepatiënten. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen