Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Jouw behandeling tijdens de coronacrisis

Iximus Voor meerdere ziektes relevant

Op dit moment hebben de ziekenhuizen in Nederland hun handen vol aan de zorg voor coronapatiënten. De verwachting is dat de druk op de zorg nog wel een tijd hoog blijft. Veel mensen met leukemie, lymfomen, MDS, multipel myeloom en de ziekte van Waldenström vragen zich af wat dat voor hun behandeling betekent. Ze zijn bezorgd, en dat is heel begrijpelijk.

Uitgangspunten

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de HOVON hebben richtlijnen gemaakt voor de behandeling van mensen met hemato-oncologische ziekten tijdens de corona-crisis. Daarbij staan een paar uitgangspunten centraal.

  • Behandelingen vinden zo veel mogelijk telefonisch of met een videoverbinding plaats.
  • Je gaat alleen naar het ziekenhuis als dat per se nodig is.
  • Behandelingen die jouw afweer onderdrukken, worden zo veel mogelijk uitgesteld. Je hebt je afweersysteem nu hard nodig.
  • Er worden alleen behandelingen gestart die zonder risico onderbroken kunnen worden als er echt grote problemen komen met de capaciteit van ziekenhuizen.
  • Bij het besluit om een behandeling wel of niet te starten, kijkt je hematoloog naar de capaciteit die het ziekenhuis op dat moment kan leveren. Misschien zijn de artsen en verpleegkundigen harder nodig op de IC of Spoedeisende Hulp.

Dat leidt per ziekte tot de volgende afspraken. Let op: het gaat om richtlijnen. Uiteindelijk is jouw behandeling maatwerk, waarover jij en hematoloog samen overleggen.

Acute leukemie

De behandelingen gaan gewoon door. In overleg met je hematoloog kan de medicatie gewijzigd worden, zodat je niet in het weekend naar de verpleegafdeling hoeft.

Multipel myeloom

Bij een nieuwe diagnose wordt de behandeling uitgesteld, als je conditie dat toelaat. Wacht je op een stamceltransplantatie met eigen cellen? Dan gaat de afname van cellen gewoon door. De stamceltransplantatie zelf wordt mogelijk uitgesteld, als je gezondheid het toelaat.

Voor onderhoudsbehandelingen geldt dat steeds gekeken wordt of het per se nodig is om naar het ziekenhuis te komen. Als het verantwoord is kiest, je hematoloog ervoor om een behandeling over te slaan, als daarmee een bezoek aan het ziekenhuis voorkomen kan worden.

Hodgkin- en non-hodgkinlymfomen (inclusief waldenström)

Hodgkin- en agressieve non-hodgkinlymfomen worden zonder uitstel behandeld. Bij indolente non-hodgkinlymfomen en de ziekte van Waldenström wordt de behandeling, als dat mogelijk is, uitgesteld. Is de behandeling al gestart dan kun je daarmee doorgaan. De onderhoudsbehandeling met rituximab wordt onderbroken. Gebruik je een TKI of venetoclax (tabletten), dan kun je daar gewoon mee doorgaan.

CLL

De start van de behandeling wordt uitgesteld, tenzij je ernstige bloedarmoede hebt of de functie van je organen aangetast wordt. Gebruik je op dit moment ibrutinib/venetoclax? Dan kun je daar gewoon mee doorgaan.

CML

Je kunt gewoon doorgaan met je medicatie.

Ondersteunende behandelingen

Of ondersteunende behandelingen doorgaan, hangt af van de soort behandeling. Sommige behandelingen zijn erop gericht infectiegevaar te beperken. Die moeten natuurlijk doorgaan. Andere behandelingen hebben bijvoorbeeld tot doel je botten sterker te maken. Die kunnen best even overgeslagen worden. Het gaat dus om maatwerk. Overleg met je hematoloog.

Autologe stamceltransplantaties (met je eigen stamcellen)

Autologe stamceltransplantatie gaan zo veel mogelijk door bij non-hodgkinlymfomen. Bij multipel myeloom worden ze mogelijk uitgesteld, als dat verantwoord is.

Allogene stamceltransplantaties (met donorcellen)

Allogene stamceltransplantaties gaan door. Jouw hematoloog en Matchis zorgen er voor dat de (ingevroren) stamcellen in huis zijn, voordat de voorbereidende behandeling begint.

Informatie over het voorkomen van corona en de risico's voor jou als patiënt vind je in een ander nieuwsbericht op deze site.

Meest gelezen

Meest recente artikelen