Daratumumab misschien al beschikbaar na één eerdere MM-behandeling

Daratumumab komt in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. Dat schrijft minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De sluis is een soort wachtkamer, waarin het middel geplaatst wordt tot duidelijk is dat het geen financiële risico's veroorzaakt.

De minister denkt dat het gebruik van daratumumab als behandeling van multipel myeloom in 2018 meer dan 40 miljoen euro gaat kosten. Ze wil ze het middel dan ook niet zonder meer in het basispakket opnemen. Terwijl daratumumab in die sluis wacht, neemt Schippers daarom een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de toelating van het geneesmiddel niet tot financiële risico's leidt. Zo komt er een bijeenkomst met betrokkenen om afspraken te maken over 'gepast gebruik'. Ook vraagt de minister advies aan het ZorgInstituut Nederland. Is dat advies positief, dan starten de prijsonderhandelingen over het geneesmiddel.

Op dit moment is daratumumab al toegelaten voor patiënten bij wie twee eerdere behandelingen niet werkten. Deze patiënten krijgen een behandeling met alleen daratumumab. Die toelating blijft gehandhaafd.

Het gebruik dat nu onderzocht gaat worden, is een tweedelijns behandeling. Het gaat om een behandeling voor patiënten die al één eerdere behandeling achter de rug hebben en die daarop niet reageerden of bij wie de ziekte terugkwam. Bij deze behandeling gaat het om:

  • een combinatie van daratumumab met lenalidomide en dexamethason;
  • of een combinatie van daratumumab met bortezomib en dexamethason.

Meest gelezen

Meest recente artikelen