Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Deelname aan studies loont

Beeld Fernando Zhiminaicela Hematon Nieuws

Meedoen aan een studie, een zogenaamde ‘trial’, loont voor mensen met hodgkinlymfoom. Mensen die deze soort kanker hadden en werden behandeld binnen een klinisch onderzoek, bleken een iets langere overleving te hebben dan dezelfde groep patiënten die buiten klinische onderzoeken werden behandeld. Namelijk 29,4 jaar ten opzichte van 27,4 jaar.

De onderzoeksgroep bestond uit patiënten met hodgkinlymfoom, tussen 14 en 51 jaar oud bij de diagnose, die tussen 1962 en 2002 in drie Nederlandse kankercentra met hun behandeling begonnen. Patiënten werden ofwel opgenomen in de EORTC Lymphoma Group-onderzoeken (H1-H9) of behandeld volgens de standaardrichtlijnen op dat moment. Het bleek dat deelname aan onderzoeken leidde tot een iets langere overleving en een lagere incidentie van terugval. Bij de patiënten die vóór 1983 zijn behandeld kwamen hart- en vaataandoeningen vaker voor bij mensen die in trials werden behandeld. 

De mogelijke verklaring is dat patiënten in trials eerder profiteren van nieuwe behandelingen, die beogen de resultaten te verbeteren en de bijwerkingen en de late effecten te verminderen. 


Bron: European Journal of Hematology (1 februari 2023)

Meest gelezen

Meest recente artikelen