Er kan een directe relatie zijn tussen PX-10 en bloedkanker

Beeld David Mark Voor meerdere ziektes relevant

De Centrale Raad van Beroep heeft een ex-militair in het gelijk gesteld in zijn eis dat hij door het werken met PX-10 bloedkanker heeft gekregen. 

In de krijgsmacht werd sinds de jaren vijftig gewerkt met PX-10, een zwaar giftige wapenolie. De wapenkamer waar met de wapens en de olie werd gewerkt, was vaak een ruimte zonder ramen of ventilatie. In onderzeeërs lagen de vaten met PX-10 soms naast de slaapplekken. Tot 1995 hoorden benzeen, tolueen en xyleen tot de bestanddelen van deze olie. Daarvan is al sinds de jaren tachtig bekend dat ze kankerverwekkend zijn.  

Toch werd een directe link tussen PX-10 en (bloed)kanker door het RIVM niet erkend, aldus een RIVM-rapport uit 2011. Het RIVM rekende namelijk de blootstelling terug naar een gemiddelde over een heel jaar en niet naar een piekbelasting bij een persoon. De gemiddelde blootstelling over een jaar was laag, redeneerde het rapport. Ook werden mensen ziek als ze al jaren uit dienst waren. Volgens het RIVM ontbrak daarom een directe link tussen het werken met PX-10 en het ontstaan van kanker.

Als (ex-)militairen ziek werden en een aanvraag deden voor een Militair Invaliditeits Pensioen (MIP), werd deze standaard afgewezen op basis van het rapport uit 2021. Ook onderzocht het RIVM geen individuele omstandigheden.

Toxicologen zeggen echter dat piekbelastingen, dus kortdurende hoge concentraties PX-10, wel kunnen leiden tot kankers als leukemie, non-hodgkin en de ziekte van Kahler. In februari 2023 stelde de Centrale Raad van Beroep een militair daarin in het gelijk. Daarom moet het ABP zich baseren op individuele gegevens en mag het zich niet beroepen op een algemeen rapport als dat van het RIVM.

Inmiddels wordt niet meer met PX-10 gewerkt in de krijgsmacht.

Lees meer over: 

Meest gelezen

Meest recente artikelen