Onderzoeksfonds Hematon: van, voor en door patiënten

Voor alle ziektes relevant

Onderzoeksfonds Hematon ondersteunt onderzoek naar hemato-oncologische aandoeningen. Dit fonds is de voortzetting van Fonds Stimulans, dat zich alleen richtte op onderzoek naar multipel myeloom en ziekte van Waldenström.

Onderzoeksfonds Hematon steunt onderzoekers met een eenmalige bijdrage aan hun onderzoekswerk. Onderzoek dat van wezenlijk belang is voor patiënten met onder andere lymfklierkanker, leukemie, multipel myeloom, ziekte van Waldenström en myelodysplastisch syndroom. Het gaat daarbij vooral om de ondersteuning van jonge promovendi, die een eenmalige bijdrage krijgen voor hun onderzoekswerk.

Uniek aan het Onderzoeksfonds Hematon is dat het volledig draait op vrijwilligers die zelf patiënt of naast van een patiënt zijn. Daarmee is het een fonds van, voor en door patiënten of naasten van patiënten. 

Het fonds werft geld uit giften en legaten. Wil je ook financieel bijdragen aan waardevol, wetenschappelijk onderzoek? Dat kan via de site van het fonds

Meest gelezen

Meest recente artikelen