Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Jan Mol benoemd tot Ridder 

Beeld Harold van Beele Hematon Nieuws

Jan Mol, bestuurslid van Hematon, is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving op vrijdag 26 april 2024 de Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk, waaronder het werk voor Hematon. 

Voor Hematon betekent Jan Mol veel. Tot 1 mei was hij lid van het bestuur en voorzitter van de commissie Belangenbehartiging. Als bestuurder vertegenwoordigde hij Hematon op allerlei plekken die ertoe doen: in de media, op congressen, symposia en op het podium tijdens het 10-jarig bestaan van Hematon. Hij heeft in al deze jaren onze doelgroep, voor wie we het allemaal doen, een stem gegeven. Hij heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat Hematon als belangrijke gesprekspartner wordt gezien. Gelukkig blijft hij hierna betrokken bij Hematon, namelijk als lid van de raad van toezicht. 

Onderscheiding 
Jan Mol ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk. Naast Hematon is hij lid van de raad van advies van KWF. Ook is hij al decennialang organist bij de Lichtboog (de gereformeerde kerk in Houten) en reisleider bij jongerenreizen en bij bootreizen met lichamelijk gehandicapten. 

Sinds 2017 is Jan Mol betrokken bij belangenbehartiging van Hematon. Hij heeft talrijke nationale en internationale contacten zoals met de Nederlandse vereniging voor Hematologie (NVvH) en Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON), internationale patiëntenorganisaties, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Kanker.nl, het Nederlands Kankercollectief en de Nederlandse Kankeragenda, het Zorginstituut en het ministerie van VWS. 

Overal bracht hij het patiëntenperspectief in, bij studies en richtlijnen, in het overleg over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen, bij de beoordeling van expertisecentra.  

COVID 
Jan Mol had een zwaarwegende inbreng rond de COVID-vaccinaties voor kwetsbare hemato-oncologische patiënten. Hij heeft eraan bijgedragen dat Hematon vertegenwoordigd is in HOVON-werkgroepen en de patiënt zo direct betrokken is bij het opzetten van studies en de ontwikkeling van richtlijnen.  

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de commissie Communicatie zorgde hij voor actuele patiënteninformatie over de hemato-oncologische ziektebeelden.  

Met zijn wetenschappelijke achtergrond, zijn persoonlijke ervaring, zijn talrijke (inter)nationale contacten en zijn heldere inhoudelijke visie is Jan van onschatbare waarde voor Hematon. Hij is altijd zeer goed op de hoogte van wat er speelt op het gebied van de hemato-oncologische ontwikkelingen.  

Hematon heeft de aanvraag voor deze onderscheiding daarom van harte ondersteund. 

Meest gelezen

Meest recente artikelen