Zorg voor mensen met bloedkanker en lymfklierkanker niet overal gelijk

Hematon Nieuws

Een deel van de Nederlandse ziekenhuizen heeft onvoldoende aandacht voor psychosociale problemen bij mensen met bloedkanker en lymfklierkanker. Ook neemt de ruime meerderheid van de ziekenhuizen niet binnen 24 uur na ontslag contact op met de patiënt.

Dit blijkt uit de vernieuwde gegevens in de online Patiëntenwijzer Bloed- en Lymfklierkanker. De Patiëntenwijzer is een initiatief van Hematon en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), in samenwerking met onderzoeksbureau MediQuest. Met de Patiëntenwijzer kun je ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Deze informatie maakt je bewust van wat je volgens Hematon mag verwachten van de zorg. 

Verbeterpunten

In 13 ziekenhuizen (16%) wordt niet standaard gevraagd naar de behoefte aan psychosociale zorg bij mensen met bloed- en lymfklierkanker. Hematon vindt dit zorgelijk, aangezien de impact van de diagnose kanker op iemands leven vaak groot is. Het is belangrijk om psychosociale problemen vroegtijdig op te sporen en indien nodig te verwijzen naar deskundige psychosociale zorg.

Daarnaast blijkt dat 56 ziekenhuizen (70%) niet binnen 24 uur na ontslag contact opnemen met de patiënt. Ziekenhuizen die dit wel doen tonen betrokkenheid en wekken het vertrouwen van de patiënt. Het komt de therapietrouw ten goede en medische complicaties worden eerder opgespoord. Verder blijkt uit de vernieuwde informatie dat patiënten in nog maar 18% van de ziekenhuizen toegang hebben tot een digitaal dossier. Een digitaal dossier draagt bij aan de eigen regie van de patiënt over het ziekte- en zorgproces en aan de kwaliteit van de zorginformatie.

Goed georganiseerd

Veel zaken hebben de ziekenhuizen ook goed geregeld. Zo worden patiënten goed geïnformeerd over het ziektebeeld (99% van de ziekenhuizen) en zijn alle ziekenhuizen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor acute vragen van patiënten. Ook zijn in 95% van de ziekenhuizen twee of meer hematologen werkzaam, of is er een gedegen samenwerking met een ander ziekenhuis.

Vinkje

De Patiëntenwijzer geeft weer welke ziekenhuizen voldoen aan de minimale voorwaarden voor goede zorg vanuit patiëntperspectief. Deze voorwaarden zijn geformuleerd door Hematon en verwerkt in een enquête. Deze enquête is in het voorjaar van 2016 door alle tachtig ziekenhuizen die mensen met bloed- en lymfklierkanker behandelen, ingevuld. De uitkomsten van de enquête zijn in de Patiëntenwijzer verwerkt. Ziekenhuizen die aan alle voorwaarden voldoen, worden in de Patiëntenwijzer gemarkeerd met een ‘groen vinkje’. Op dit moment zijn dat er 50 (63%). De Patiëntenwijzer is bedoeld als stimulans voor ziekenhuizen om de zorg voor mensen met bloed- en lymfklierkanker nog verder te verbeteren.

Meest gelezen

Meest recente artikelen