Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Vooruitzichten bij ALL

Acute lymfatische leukemie (ALL) is een vorm van bloedkanker. Het is een levensbedreigende ziekte van het beenmerg waarbij kwaadaardige cellen ongecontroleerd en in korte tijd gaan groeien.

Vooruitzichten bij ALL

De vooruitzichten voor mensen met acute lymfatische leukemie verschillen, omdat niet elke soort ALL hetzelfde is. Ook is de conditie per persoon verschillend.

De arts kan op basis van een aantal kenmerken voorspellen of je een goede of een minder goede kans op genezing hebt. De indeling in verschillende risicogroepen is gebaseerd op je leeftijd, chromosoomafwijkingen, het aantal witte bloedcellen op het moment van de diagnose en ook op de reactie van de leukemie op de eerste chemokuur.

Je bent in remissie als er bij de medische onderzoeken geen kankercellen meer in het lichaam gevonden wordt.

Hoe groot is de kans op een remissie bij ALL?

  • Leeftijd bij ALL
    Kinderen hebben een grotere kans op genezing dan ouderen. Om de kans op genezing te verbeteren, krijgen volwassen patiënten een zware behandeling. Boven de 40 jaar krijg je een minder zware behandeling dan jongere patiënten. Mensen onder de 40 jaar die niet een agressieve vorm van ALL hebben (behalve bij chromosoomafwijkingen en minimale restziekte) en in complete remissie zijn, hoeven geen allogene stamceltransplantatie te ondergaan.
  • Aantal witte bloedcellen bij de diagnose
    Bij een erg hoog aantal witte bloedcellen is er een iets kleinere kans op genezing.
  • Chromosoomafwijkingen in de ALL-cellen
    Sommige afwijkingen hebben een positieve invloed, andere een negatieve. Aanwezigheid van het Philadelphia-chromosoom geeft bijvoorbeeld slechtere vooruitzichten.


De overleving van volwassenen met ALL (jaar van diagnose 2015 - 2021):

Houd er bij het horen van je vooruitzichten rekening mee dat het gaat om gemiddelden. Jij bent één unieke patiënt en niet een gemiddelde. Je kunt dus een betere kans, maar ook een slechtere kans op genezing hebben dan het gemiddelde in jouw risicogroep. Ook zijn overlevingscijfers per definitie altijd cijfers uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas over jaren tot aangepaste overlevingscijfers.

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten