Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Folliculair lymfoom - Diagnose folliculair lymfoom

Folliculair lymfoom (FL) is een vorm van lymfklierkanker. Deze vorm van kanker ontstaat meestal in een lymfeklier. Het kan ook starten op een andere plaats van het lymfestelsel, zoals in het beenmerg, de milt of de lever. 

Onderzoek en diagnose 

Als je met een of meer van de symptomen de huisarts bezoekt, zal je eerst lichamelijk worden onderzocht. Meestal laat de huisarts ook het bloed onderzoeken. Als je resultaten afwijken, is er verder onderzoek nodig. De huisarts verwijst je dan meestal door naar een internist/hematoloog of naar een chirurg of KNO-arts. Dat is afhankelijk van de plaats van de klachten. Om vast te stellen of je inderdaad folliculair lymfoom hebt, laat de specialist meestal een of meer van deze onderzoeken uitvoeren:

 • beeldvormend onderzoek (vaak eerst echografie) om de aard en omvang van de afwijkingen te bepalen 
 • punctie van een gezwollen lymfklier 
 • Punctie van een gezwollen lymfklier

 • Biopsie van een gezwollen lymfklier

 • Verder onderzoek

 • Diagnose

Punctie van een gezwollen lymfklier

Naar boven

Bij een punctie zuigt de arts met een dunne, holle naald weefsel en vocht uit een gezwollen lymfklier. Een onderzoek naar dit weefsel moet duidelijk maken wat de lymfklierzwelling veroorzaakt. Een punctie vindt meestal plaats op de polikliniek van een ziekenhuis. Alleen een punctie is onvoldoende om de diagnose  folliculair lymfoom te stellen. Als de specialist vermoedt dat er sprake is van zo’n soort kanker, zal hij of zij een biopsie uitvoeren.

Biopsie van een gezwollen lymfklier

Naar boven

Soms wordt er geen punctie gedaan, maar gelijk een biopt. Bij een biopsie verwijdert de arts (een stukje van) een gezwollen lymfklier om vast te stellen of er sprake is van lymfklierkanker. Afhankelijk van de plek in het lichaam vindt een biopsie plaats onder lokale verdoving of onder algehele narcose.

Onderzoek van het biopt is de enige manier om lymfklierkanker met zekerheid vast te stellen en om te bepalen om welke vorm het precies gaat. De meest betrouwbare manier om de diagnose te stellen is het verwijderen van een hele lymfklier. Een klein biopt geeft vaak onvoldoende zekerheid. 

Verder onderzoek

Naar boven

Als er sprake is van lymfklierkanker, is verder onderzoek nodig om het stadium of de uitgebreidheid van de ziekte te bepalen. Je kunt dan de volgende onderzoeken krijgen: 

 • CT-scan van de hals, borst en buik 
  Met een CT-scan kan de arts zien of er opgezwollen lymfklieren zijn en waar deze precies zitten. 
 • PET-CT-scan 
  Kankercellen hebben een verhoogde stofwisseling. Daardoor verbruiken ze veel suiker. De arts maakt hier tijdens een PET-CT-scan gebruik van: hij dient radioactief suiker toe zodat hij kan zien waar de ziekte actief is. Bij folliculair lymfoom is een PET-CT-scan nodig als er een vermoeden is dat er sprake is van een stadium I-ziekte (het lymfoom zit dan maar op één plek en kan eventueel bestraald worden). Ook kan gekozen worden voor een PET-CT-scan als gedacht wordt dat de indolente variant agressief geworden is. 
 • Beenmergonderzoek 
  Met een beenmergonderzoek kan de specialist beoordelen of de ziekte ook in het beenmerg zit. 

Diagnose

Naar boven

Als je de diagnose folliculair lymfoom krijgt, is de kanker meestal in een verder gevorderd stadium. Bij de helft van de patiënten zit de ziekte ook in het beenmerg. Om aan te geven hoe ver de ziekte gevorderd is, wordt het verloop onderverdeeld in verschillende stadia. 

 • Bij stadium I is één lymfkliergebied aangedaan (of één gebied buiten de lymfklier, bijvoorbeeld alleen de maag). 
 • Bij stadium II zijn twee of meer lymfkliergebieden aangedaan aan dezelfde kant van het middenrif. 
 • Bij stadium III zijn lymfkliergebieden aangedaan boven én onder het middenrif. 
 • Bij stadium IV is de ziekte uitgebreid naar organen als de longen, de lever, het beenmerg of de huid. 

Aan het stadium wordt vervolgens een letter toegekend: 

 • A: Er zijn geen algemene ziekteverschijnselen 
 • B: Je hebt heeft last van onverklaarde koorts, ongewenst gewichtsverlies of nachtzweten 

Je kunt ook andere klachten hebben. Deze klachten passen bij de ziekte, maar worden niet als B-symptomen beschouwd. 

 
 

Word lid en profiteer van vele voordelen!

   
Elk kwartaal het Hematon Magazine in de bus
Contact met lotgenoten
Slechts € 25 per jaar

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten