Grootcellig B-cellymfoom - Behandeling

Grootcellig b-cel lymfoom is de meest voorkomende vorm van non-hodgkin lymfeklierkanker.

Behandeling van grootcellig B-cellymfoom

Na de diagnose DLBCL bespreekt de hematoloog welke behandeling het meest geschikt voor jou is. Er is niet één behandeling die iedereen met een DLBCL krijgt. Een aantal dingen hebben invloed op de keuze van de behandeling.

  • Het stadium van de ziekte
  • Je leeftijd 
  • Je conditie 
  • De DNA-afwijkingen in de kwaadaardige B-cellen 

De behandeling is meestal chemo-immunotherapie. Je krijgt dan chemotherapie en rituximab via een infuus. Rituximab is een immunotherapie. Je krijgt de behandeling in kuren. Tussen de chemokuren zit een rustperiode. Lees hier meer over chemotherapie.

Welke behandeling krijg ik?

Niet iedereen krijgt dezelfde kuur en dezelfde medicijnen. Welke behandeling het meest geschikt is, bepaalt de hematoloog aan de hand van de richtlijn voor DLBCL. Soms krijg je bestraling aan het eind van alle kuren. De radioloog bestraalt dan de lymfeklieren.   

Een PET-CT-scan tijdens de behandeling

Na 2 tot 3 kuren bekijkt de hematoloog met een PET-CT-scan of de behandeling aanslaat. Als dat zo is, krijg je na 6 chemokuren geen extra behandeling met rituximab. Ook aan het eind van de behandeling krijg je een PET-CT-scan. Blijkt de kanker niet helemaal weg, dan kan de hematoloog bestraling voorstellen.

Andere chemotherapie bij DNA-afwijkingen

Bij een dubbel of triple hit wordt na de eerste R-CHOP kuur overgeschakeld naar een DA-EPOCH kuur.

Behandeling als DLBCL terugkomt of als chemo-immunotherapie niet werkt

Een DLBCL kan terugkomen na een behandeling, we noemen dat een recidief. Ook kan het zijn dat de ziekte niet reageert op de behandeling met chemo-immunotherapie, dat noemen we refractair. Als dit gebeurt, zal de hematoloog een andere behandeling voorstellen. Dat is meestal een behandeling met een hoge dosis chemotherapie en dan stamceltransplantatie met je eigen stamcellen: een autologe stamceltransplantatie. Werkt een stamceltransplantatie niet, dan kom je mogelijk in aanmerking voor CAR-T-celtherapie. Dit is een behandeling waarbij je eigen T-cellen (dit zijn cellen uit het immuunsysteem) worden veranderd in een laboratorium zodat ze de kankercellen zullen aanvallen.

Behandelschema als grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) terugkomt. Als patiënt voldoende fit is wordt behandeling met sterkere chemotherapie (BEAM) of een autologe beenmerg transplantatie (ASCT) overwogen. Als laatste mogelijkheid komen soms patienten in aanmerking voor een CAR-T behandeling.

Na een behandeling voor DLBCL kunnen er late effecten optreden zoals neuropathie

Ziekenhuiskeuze

Overwegingen bij de keuze van het ziekenhuis

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten