Grootcellig B-cellymfoom - Vooruitzichten

Grootcellig B-cellymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Het valt onder de groep van de agressieve non-hodgkinlymfomen.

Vooruitzichten als je DLBCL hebt

De vooruitzichten voor mensen met DLBCL verschillen, omdat elk mens een andere leeftijd en conditie heeft en anders reageert op een behandeling. Een arts kan op basis van een aantal kenmerken zijn of haar verwachtingen uitspreken over jouw vooruitzichten.

Overlevingscijfers
De overlevingscijfers zijn gemiddelden. Ze zeggen niet veel over jou als individuele patiënt. Je eigen vooruitzichten kunnen beter zijn dan dit gemiddelde, maar soms ook slechter. Bedenk ook dat overlevingscijfers per definitie altijd cijfers zijn uit het verleden. Verbeteringen die vandaag worden ingevoerd leiden pas over jaren tot andere overlevingscijfers.

De overlevingskans bij DLBCL hangt af van deze risicofactoren:

  • Het stadium (III of IV) 
  • Een WHO-score, dat is hoe fit je bent, hoger dan 2  
  • Een plasma-LDH concentratie in je bloed hoger dan gebruikelijk

Op basis van bovenstaande wordt een internationale prognose index (IPI) gemaakt. Is geen van bovenstaande risicofactoren aanwezig dan spreken we van een laag risico, zijn ze allemaal aanwezig (IPI=3) dan spreken we van een hoog risico.

Ook spelen mee:

  • Of je een behandeling met rituximab hebt gehad. De overlevingskansen zijn sterk verbeterd toen rituximab aan de behandeling is toegevoegd. Rituximab kwam in 2005 op de markt. 
  • Hoe oud je was toen je de diagnose kreeg. Je hebt de beste kansen als een DLBCL op jonge leeftijd ontdekt werd. Dat komt omdat de eerste jaren van de ziekte het meest risicovol zijn. Als je jong bent is doorgaans je conditie beter en kun je makkelijker de behandeling aan.  

De overleving is het beste voor jonge mensen.

De behandeling is de afgelopen jaren sterk verbeterd. 25 jaar geleden leefde de helft van de mensen nog vijf jaar na de behandeling. Dat is nu twee op de drie mensen.

 

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten