Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Behandeling

Behandeling

Als de kanker van NK/T-cellymfoom zich beperkt tot het KNO-gebied en niet verder is uitgezaaid, is bestraling een belangrijk onderdeel van de behandeling, eventueel met lichte chemotherapie. Bij verdere verspreiding zijn meerdere, zwaardere chemokuren nodig, met daarnaast soms nog bestraling.  
Bij een goede respons, d.w.z. de scan laat zien dat de tumoren sterk zijn verminderd of zijn verdwenen, is autologe stamceltransplantatie (hoge dosis chemotherapie gevolgd door transplantatie met eigen stamcellen) of een allogene stamceltransplantatie (met stamcellen van een donor) te overwegen voor mensen die voldoende fit zijn. Lees hier meer over chemotherapie.

Ziekenhuiskeuze

Overwegingen bij de keuze van het ziekenhuis

Praatkaart

Stamceltransplantatie

 

Ontmoeten

kom naar één van onze bijeenkomsten