Bortezomib bij mantelcellymfoom

Bortezomib (Velcade) is in ons land goedgekeurd voor behandeling van het mantelcellymfoom. Nieuw onderzoek onderbouwt deze beslissing.

In een nieuw onderzoek werd de standaardtherapie R-CHOP (rituximab, cyclofosfamide, doxorubicin, vincristine en prednison) vergeleken met dezelfde therapie waarbij vincristine vervangen was door bortezomib: VR-CAP. Er deden in totaal 487 volwassen patiënten mee. Door loting werd bepaald wie de R-CHOP-behandeling kreeg en wie VR-CAP.

Na gemiddeld veertig maanden werd de balans opgemaakt. Voor R-CHOP was de overlevingsduur zonder ziekteverschijnselen zo'n 14,4 maanden; voor de VR-CAP behandeling was dat 24,7 maanden, een ruime verbetering dus. De duur van een volledige respons (de tumor is niet meer te zien in een scan) na VR-CAP was gemiddeld 42 maanden. De duur van een onvolledige respons (er is in een scan nog iets te zien van de tumor) na VR-CAP was 18 maanden. De totale overleving na vier jaar was beter: 54 procent voor degenen met R-CHOP tegenover 64 procent voor degenen met VR-CAP.

Een nadeel van de VR-CAP behandeling was, dat er vaker een tekort in een bepaald soort witte bloedcellen (neutrofielen) en bloedplaatjes ontstond.

Bron: New England Journal of Medicine; 5 maart 2015.

Meest gelezen

Meest recente artikelen