Nieuws

Bortezomib bij mantelcellymfoom

Bortezomib (Velcade) is in ons land goedgekeurd voor behandeling van het mantelcellymfoom. Nieuw onderzoek onderbouwt deze beslissing.

Foto O. Regalis

In een nieuw onderzoek werd de standaardtherapie R-CHOP (rituximab, cyclofosfamide, doxorubicin, vincristine en prednison) vergeleken met dezelfde therapie waarbij vincristine vervangen was door bortezomib: VR-CAP. Er deden in totaal 487 volwassen patiënten mee. Door loting werd bepaald wie de R-CHOP-behandeling kreeg en wie VR-CAP.

Na gemiddeld veertig maanden werd de balans opgemaakt. Voor R-CHOP was de overlevingsduur zonder ziekteverschijnselen zo'n 14,4 maanden; voor de VR-CAP behandeling was dat 24,7 maanden, een ruime verbetering dus. De duur van een volledige respons (de tumor is niet meer te zien in een scan) na VR-CAP was gemiddeld 42 maanden. De duur van een onvolledige respons (er is in een scan nog iets te zien van de tumor) na VR-CAP was 18 maanden. De totale overleving na vier jaar was beter: 54 procent voor degenen met R-CHOP tegenover 64 procent voor degenen met VR-CAP.

Een nadeel van de VR-CAP behandeling was, dat er vaker een tekort in een bepaald soort witte bloedcellen (neutrofielen) en bloedplaatjes ontstond.

Bron: New England Journal of Medicine; 5 maart 2015.