Chronische ziekte en hoge zorgkosten

Voor meerdere ziektes relevant

Wie een chronische ziekte heeft, kan als gevolg daarvan te maken krijgen met extra zorgkosten die niet worden vergoed. Als je deze kosten maakt, mag je ze opgeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dan moeten ze wel boven een vastgesteld drempelbedrag vallen. Dit wordt de ‘aftrek specifieke zorgkosten’ genoemd. Maar wordt die aftrekpost wel goed benut? En wanneer krijg je die vergoeding?

Die vraag werd onderzocht door de Algemene Rekenkamer  op basis van een enquête van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.   Het blijkt dat veel mensen de weg naar deze regeling goed  weten te vinden.

Niet iedereen krijgt de extra zorgkosten vergoed. De ‘aftrek specifieke zorgkosten’ geldt namelijk alleen voor mensen met een chronische ziekte die een  inkomen hebben lager dan modaal en zorgkosten maken boven de 500 euro.

Ruim negen op de tien van de mensen die hoge zorgkosten maakt in verhouding tot hun inkomen, weet de regeling te vinden. Toch  dekt de fiscale regeling niet alle extra zorgkosten die zij maken. Vooral  mensen met lage inkomens, die daarom niet belastingplichtig zijn, én mensen met hoge inkomens, komen niet in aanmerking voor de extra vergoeding uit de fiscale regeling. 

Dit inzicht komt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.   Alle resultaten uit het onderzoek zijn hier te vinden. Een duidelijke uitleg over de regeling aftrek specifieke zorgkosten is te vinden  op de website van het Nibud.

Meest gelezen

Meest recente artikelen