Een op de drie mensen met kanker voelt zich eenzaam

Beeld Andrew Neel Voor meerdere ziektes relevant

Ruim een derde van de mensen met kanker voelt zich eenzaam. Een kwart voelt zich niet begrepen door anderen. Vooral in de beginfase is er veel emotionele steun van de omgeving. Na de diagnose en tijdens de behandeling voelt ruim tachtig procent van de mensen zich gesteund door hun naasten. Na de behandeling neemt dit af naar 62 procent. 

Dit blijkt uit de Doneer Je Ervaring-peiling van NFK en Hematon onder 5.353 mensen die kanker hebben of hebben gehad. NFK adviseert hen om hulp te zoeken en vraagt zorgverleners en naasten om alert te zijn op eenzaamheid en klachten. 

Lotgenotencontact kan helpen 

Wie zich eenzaam voelt of niet begrepen, heeft vaker klachten zoals depressieve gevoelens, angst, stress en moeite met het accepteren van de ziekte. Ze hebben ook meer behoefte aan praktische tips en emotionele steun van lotgenoten dan patiënten die zich niet eenzaam voelen. Alle mensen die tips en steun van lotgenoten hebben gehad ervaren dit als helpend. ‘Iedereen wil naar je luisteren en je helpen, maar uiteindelijk moet jij de ziekte ondergaan en dat is een heel eenzaam proces. Niemand weet echt hoe het voelt, behalve lotgenoten’, aldus een van de deelnemers aan het onderzoek.

Emotionele steun na kanker

Naast lotgenotencontact is er ook de naaste omgeving. Patiënten ervaren in de beginfase veel emotionele steun van hun omgeving: na de diagnose en tijdens de behandeling voelt ruim tachtig procent van de mensen zich gesteund door hun naasten. Na de behandeling neemt dit af naar 62 procent. Voor de langdurige gevolgen is de steun minder: de helft van de patiënten geeft aan zich daarbij gesteund te voelen. Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK: “Ook als de behandeling al langer geleden is mogen we de gevolgen van kanker niet onderschatten. Niet alle problemen die mensen ervaren zijn aan de buitenkant te zien, blijf daarom ook in een latere fase nog alert op hoe het met je naaste gaat.”

Leeftijd speelt rol bij klachten

Uit de peiling komt een duidelijk verschil naar voren tussen mannen en vrouwen. Zo blijkt dat 30 procent van de vrouwen zich niet begrepen voelt, tegenover 15 procent van de mannen. Daarnaast geeft 4 op de 10 vrouwen aan zich eenzaam te voelen, bij de mannen is dit bijna een kwart. Vrouwen ervaren bovendien vaker klachten zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen en angstklachten. Ook leeftijd speelt een belangrijke rol; mensen van 60 jaar of jonger voelen zich vaker eenzaam en niet begrepen en ervaren meer klachten dan mensen van 61 jaar of ouder.

De meest voorkomende klachten die patiënten ervaren zijn vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, neuropathie (zenuwpijn), concentratieproblemen en geheugenproblemen. Bij mensen die last hebben van concentratie- en geheugenproblemen geeft ongeveer de helft aan behoefte te hebben aan professionele hulp. Toch blijkt dat slechts een derde van hen er daadwerkelijk hulp voor heeft gehad, terwijl hulp krijgen vaak loont; meer dan de helft zegt dat het heeft geholpen.

NFK vraagt zorgverleners in het ziekenhuis en huisartsen om, naast oog te hebben voor de klachten, ook alert te zijn op eenzaamheid. 'Zorgverleners moeten zich realiseren dat vrouwen en mensen van een jongere leeftijd veel van de klachten vaker ervaren', aldus Arja Broenland. Ze roept patiënten op om klachten te bespreken: 'Je hoeft je klachten niet voor lief te nemen, hulp zoeken kan helpen. Bespreek ze met je zorgverlener en kijk samen wat er mogelijk is. Wellicht kan hij of zij je verwijzen. Denk ook aan een patiëntenorganisatie of een inloophuis . Zij kunnen je allemaal op hun eigen manier helpen.' 
 

Meest gelezen

Meest recente artikelen