Verwijsgids Kanker gelanceerd

Vandaag is de Verwijsgids Kanker gelanceerd. Het is de eerste landelijk dekkende gids voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen.

Het postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren. De gids richt zich op 'algemene' zorg en begeleiding, dus niet specifiek op zorg en begeleiding na bloed- of lymfklierkanker. Ze is ontwikkeld door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), in samenwerking met onder andere de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), waar Hematon deel van uitmaakt.

In de Verwijsgids Kanker staan gegevens van bijvoorbeeld psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huid- en oedeemtherapeuten en haarwerkers. Daarnaast vind je gegevens van organisaties als psycho-oncologische centra, revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties. Ook (online) zelfhulpprogramma's en groepscursussen zijn te vinden in de Verwijsgids. In de toekomst komen daar ook gegevens bij over palliatieve zorg, zoals hospices.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer dertig procent van de mensen met kanker behoefte heeft aan aanvullende zorg en begeleiding. Veelvoorkomende problemen zijn: angst, vermoeidheid, stress, somberheid en het omgaan met de blijvende (fysieke) gevolgen van hun ziekte. Dat maakt het lastiger om het dagelijks leven en werk vol te houden. De kwaliteit van leven is lager. Het is daarom belangrijk te weten waar je in jouw omgeving deskundige en betrouwbare hulp kunt vinden. En die hulp is gelukkig steeds vaker en van steeds betere, bewezen kwaliteit voorhanden.

Meest gelezen

Meest recente artikelen