Zes op de tien  patiënten merkte invloed  corona op zorg 

Beeld NFK Voor meerdere ziektes relevant

Corona heeft flinke gevolgen gehad voor  hemato-oncologische patiënten. Dat blijkt uit een Doneer Je Ervaring-peiling van NFK, gehouden in de eerste maanden van de crisis. De enquête leverde maar liefst 1773 reacties op. Normaal reageren er rond de duizend mensen met bloed- of lymfklierkanker of multipel myeloom op de vragenlijsten van Doneer je Ervaring.

Van alle respondenten uit de Hematonachterban onderging 50% ten tijde van de enquête een behandeling. De man-vrouw verdeling was gelijk en de helft viel in de leeftijdscategorie 40 tot 65 jaar. Een klein deel was jonger dan 40, de rest ouder dan 65 jaar.

De helft van de deelnemende patiënten met bloed- of lymfklierkanker heeft in de coronacrisis contact gehad met het ziekenhuis. 14% nam minder snel contact op. In 60% van de gevallen ondervond de patiënt gevolgen voor zijn behandeling. In de meeste gevallen ging dat om een afspraak in het ziekenhuis, die werd omgezet naar een telefonische afspraak of naar beeldbellen. Ook kwam het voor dat afspraken of onderzoeken werden afgebeld of verschoven (41%), behandelingen werden uitgesteld (18%) of dat de patiënt speciale voorzorgsmaatregelen moest nemen voor de komst naar het ziekenhuis. In verreweg de meeste gevallen nam het ziekenhuis het initiatief tot wijziging. De meeste patiënten waren tevreden over de voorlichting die zij daarover kregen. Desalniettemin maakte bijna 60% zich een beetje tot veel zorgen over het feit dat de coronacrisis de behandeling zou beïnvloeden.

NFK-directeur  Arja  Broenland: 'Het coronavirus is voorlopig nog niet weg en we hebben te maken met heel veel uitgestelde zorg. De zorgverleners in de oncologie hebben alle zeilen bijgezet om, binnen de beperkte capaciteit en de extra risico’s die het coronavirus met zich meebrengt, mensen met kanker toch zo optimaal mogelijk te behandelen. Daar zijn wij hen dankbaar voor. Er moeten nu oplossingen bedacht worden om kankerpatiënten ook in de toekomst de beste zorg te bieden.

Meest gelezen

Meest recente artikelen