Welkom bij Hematon

Algemeen Nieuws

Patiëntendag tijdens wereldcongres waldenstrom in Amsterdam

Mensen met de ziekte van Waldenström hebben in oktober de unieke kans om deel te nemen aan de patiëntendag van het wereldcongres waldenström. Dat congres vindt namelijk plaats in Amsterdam.

Vergelijking van behandelingen bij DLBCL

Een combinatie van bestraling en chemotherapie geeft bij een diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) een betere overleving dan alleen chemo.

Chromosoom-3-afwijkingen bij CML

Patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML), die afwijkingen hebben op chromosoom 3, hebben een slechtere prognose dan gemiddeld.

Antidiabetesmiddel wellicht aanvulling op CML-behandeling

In Frankrijk kregen drie patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML), naast een kuur met imatinib (Glivec), een korte behandeling met een antidiabetesmiddel. Alle drie vertoonden een duurzame moleculaire respons.

Risico op non-Hodgkinlymfoom bij verwanten

Als er in een familie non-Hodgkinlymfoom voorkomt is er een klein verhoogd risico op non-Hodgkinlymfoom bij eerstegraadsverwanten.

Hematon Nieuws

Zorg voor mensen met bloedkanker en lymfklierkanker niet overal gelijk

Een deel van de Nederlandse ziekenhuizen heeft onvoldoende aandacht voor psychosociale problemen bij mensen met bloedkanker en lymfklierkanker. Ook neemt de ruime meerderheid van de ziekenhuizen niet binnen 24 uur na ontslag contact op met de patiënt.

Oproep: de plaat die raakt

Muziek geeft troost, raakt je, maakt je blij of steunt je als je ziek bent of als je het even moeilijk hebt. Hematon Magazine is op zoek naar die muziek.

Welk wetenschappelijk onderzoek vind jij belangrijk? Vul de enquête in!

Naar de oplossing van welke problemen wil jij dat wetenschappers onderzoek doen? Wat moet er van jou hoog op de wetenschappelijk agenda? Laat het weten en vul de digitale of papieren vragenlijst in!

Voortaan drie landelijk dagen voor hele Hematon-achterban

De opzet van de landelijke dagen van Hematon verandert. Vanaf volgende jaar zijn er geen landelijke dagen meer per doelgroep, maar komen er drie Hematondagen, verspreid over het land. Alle ziektes en ook stamceltransplantatie komen tijdens die dagen aan de orde.

Hematon Agenda

  • Bijeenkomst over kanker en vermoeidheid in Doetinchem

   Thea Brouwer, ervaringsdeskundige en GZ-psycholoog, zal een lezing geven over Kanker en vermoeidheid, op zoek naar meer energie

  • Lotgenotenbijeenkomst voor leukemiepatiënten in Rotterdam

   De onderwerpen van deze avond zijn: Het digitale platform CMyLife en Voeding.

  • Informatiebijeenkomst in Rotterdam

   Internist-hematoloog Yorick Sandberg spreekt over lymfklierkanker. Heleen Klein houdt een presentatie over oncologische revalidatie.

  • Hematondag

   Tijdens deze bijeenkomst voor (ex-)patiënten met acute myeloïde leukemie (AML), chronische lymfatische leukemie (CLL), Hairy-cell leukemie (HCL), lymfklierkanker, myelodysplastisch syndroom (MDS) en alle patiënten met wait-and-see, en hun naasten is er veel ruimte voor informatie, gesprek en ontmoeting.

  • Patiëntendag tijdens wereldcongres waldenström

   Mensen met de ziekte van Waldenström hebben in oktober de unieke kans om deel te nemen aan de patiëntendag van het wereldcongres waldenström. Dat congres vindt namelijk plaats in Amsterdam.

  • Hematon Stamceltransplantatiedag

   De jaarlijkse informatieve ontmoetingsdag voor iedereen die iets met een stamceltransplantatie te maken heeft of heeft gehad. Met lezingen over de laatste ontwikkelingen van stamceltransplantaties en de gang van zaken in het laboratorium. Keuze uit diverse middagsessies met medische en praktische informatie en aandacht voor welzijn. Ruime mogelijkheid voor lotgenotencontact.

  • Informatiebijeenkomst in Almere

   Hematon organiseert een informatiebijeenkomst met als titel: 'Bloedserieus'

  • Lotgenotenbijeenkomst waldenström in Dordrecht

   Hematon organiseert een lotgenotenbijeenkomst voor mensen met de ziekte van Waldenström en hun naasten.

  • Bijeenkomst over psychosociale zorg

   Op 12 november organiseert Hematon een regionale bijeenkomst over psychosociale zorg.

In het tiende nummer van Hematon Magazine

In het tiende nummer van Hematon Magazine

Het is zo bijzonder om te mogen leven!

Voor Mathilde Levinga is haar ziekte Hairy-cell leukemie (HCL) voorbij, maar niet vergeten. 'Pas als je het zelf meemaakt, weet je hoe het is. Hoe de bodem onder je voeten wegzakt. Hoe bang je bent voor je kinderen, voor je man, je moeder.' Dus: 'Leef en geniet. Het is zo bijzonder om te mogen leven, maak er wat van!'

Word lid!

Als patiënt wil je meer weten over je ziekte, je verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. Hematon maakt dat mogelijk met behulp van haar leden en donateurs. Als lid krijg je een welkomstpakket en vier keer per jaar Hematon Magazine: een blad boordevol interviews, nieuws en medische updates. 

Je ontvangt verder uitnodigingen voor regionale en landelijke bijeenkomsten waar je lotgenoten ontmoet en relevante informatie over je ziekte krijgt van artsen en andere deskundigen. Het lidmaatschap kost slechts € 25,00 per jaar.

Lotgenotencontact

Lees over alle vormen van contact bij Hematon