Welkom bij Hematon

Algemeen Nieuws

Door hodgkin terug van het extremistische pad

Hoeveel ellende kanker ook kan veroorzaken, soms ontstaat er iets moois uit. Dat blijkt uit een opinieartikel in de Volkskrant van 19 november, van een jonge Nederlander van Marokkaanse afkomst die getroffen werd door hodgkin.

Gel voor huidgebruik bij huid-T-cellymfoom

Een bepaalde huidgel levert goede resultaten op bij patiënten met een in de huid voorkomende vorm van non-Hodgkinlymfoom.

Borstvoeding en leukemie bij kinderen

Kinderen die zo'n zes maanden borstvoeding kregen, hebben een kleinere kans op het krijgen van kinderleukemie.

Nieuwe antistof voor non-Hodgkinlymfoom

De nieuwe antistof polatuzumab vedotin lijkt te werken bij patiënten met non-Hodgkinlymfoom, maar niet bij patiënten met chronische lymfatische leukemie.

VU medisch centrum onderzoekt inname van nilotinib tijdens de maaltijd

Een lagere dosering nilotinib én niet meer de verplichting om een paar uur per dag nuchter te blijven. VU medisch centrum onderzoekt of dit mogelijk is voor CML-patiënten.

Hematon Nieuws

Bijeenkomst 'Stoppen met medicatie' voor CML-patiënten

Hematon wil graag een bijeenkomst houden voor CML-patiënten die gestopt zijn of willen stoppen met de voorgeschreven medicijnen, zoals imatinib (Glivec). Zou jij naar zo'n bijeenkomst gaan?

Waarderingsprijzen voor UMCU-team stamceltransplantatie en bestuurder Groene Kruis

Tijdens de Hematon Stamceltransplantatiedag is bekendgemaakt wie dit jaar de Hematon Waarderingsprijs hebben gewonnen. Dat waren het UMCU-team stamceltransplantatie en Groene Kruisbestuurder Lindy van Breda Vriesman. De eerste voor uitstekende patiëntenzorg en onderzoek, de tweede voor bijzonder werkgeverschap.

Verslagen Hematon Lymfklierkankerdag en Hematon Leukemiedag online

Teruglezen wat er allemaal gebeurd en gezegd is tijdens de Hematon Lymfklierkankerdag en de Hematon Leukemiedag voor CLL, HCL en ALL? Dat kan. De verslagen staan nu online.

Hematon Agenda

  • Informatiebijeenkomst over de ziekte van Waldenström

   Hematoloog/oncoloog Hans Pruijt spreekt over: 'Recente ontwikkelingen in het onderzoek en de behandeling van de ziekte van Waldenström'

  • Informatiebijeenkomst over lymfklierkanker

   Henriëtte Berenschot en Maaike van den Heuvel zullen presentaties geven over lymfklierkanker en begeleiding van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek.

  • Bijeenkomst over myeloom en de ziekte van Waldenström in Leeuwarden

   Internist-hematoloog Esther de Waal zal spreken over multipel myeloom en de ziekte van Waldenström. 

In het zevende nummer van Hematon Magazine

In het zevende nummer van Hematon Magazine

Meer dan vakantieliefde

Siebren was pas zeventien jaar toen hij leukemie kreeg. Marieke van achttien leek alleen een vakantieliefde. Maar uiteindelijk was zij de enige die hij aan zijn bed duldde, naast zijn ouders. Siebren is nu 27 jaar. De ziekte en de behandelingen daartegen hebben zijn botten kapotgemaakt, maar niet zijn relatie met Marieke. Die is sterker dan ooit.

Patiëntenwijzer bloedkanker of lymfklierkanker

Wil je kiezen in welk ziekenhuis je behandeld wilt worden? De online patiëntenwijzer kan je helpen. Daarin geeft Hematon informatie over de kwaliteit van de zorg bij bloedkanker en lymfklierkanker in de Nederlandse ziekenhuizen.

Lotgenotencontact

Lees over alle vormen van contact bij Hematon