Myelodysplastisch syndroom

 

In je bloed zitten verschillende soorten cellen en eiwitten. Deze cellen en eiwitten zijn erg belangrijk. Een tekort eraan kan levensbedreigend zijn. De bloedcellen bestaan uit drie groepen, met elk een eigen taak. Rode bloedcellen zorgen voor het transport van zuurstof door het lichaam. Witte bloedcellen zijn verantwoordelijk voor de afweer. En bloedplaatjes maken dat je bloed kan stollen.

Per minuut worden er ongeveer 350 miljoen bloedplaatjes en rode en witte cellen aangemaakt. De aanmaak van al deze cellen is een ingewikkeld proces dat plaatsvindt in het beenmerg. Dat beenmerg zit vooral in het bekken, het borstbeen, de ribben en de schedel.

Ontstaan

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) komt waarschijnlijk voort uit een fout in het DNA van de bloedstamcellen in het beenmerg (myelum). De normale ontwikkeling van de bloedcellen uit de bloedstamcellen is daardoor verstoord (dysplasie). Er ontstaan kwaadaardige bloedcellen. Een deel van deze cellen kan vroegtijdig afsterven in het beenmerg. Het gevolg is dat er te weinig en slecht functionerende rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes worden aangemaakt. Dat heeft vervelende en vaak ook ernstige consequenties voor de patiënt.

Soms ontsporen de bloedcellen nog verder door een opeenhoping van onrijpe cellen. Dan verandert de MDS in acute myeloïde leukemie (AML). Dat is een agressieve vorm van bloedkanker. De schade in het chromosoom, waarmee MDS begint, ontstaat in de loop van het leven. Er bestaat  een nevenvorm van MDS die veel minder vaak voorkomt: CMML.

Hoe vaak komt MDS voor?

MDS is een zeldzame ziekte die vooral bij mensen tussen de zestig en negentig jaar voorkomt. Het wordt vaker bij mannen geconstateerd. In Nederland gaat het om ongeveer zevenhonderd nieuwe gevallen per jaar. 

Risicofactoren

Hoe krijg je MDS? In de meeste gevallen is er geen oorzaak aan te wijzen. Op dit moment denken hematologen dat mensen die vaak blootgesteld worden aan pesticiden en radioactieve straling, meer risico op MDS lopen. Roken is ook een risicofactor. MDS kan ook ontstaan als je eerder chemotherapie vanwege een andere kankersoort hebt ondergaan. MDS is bijna nooit erfelijk. In zeldzame gevallen is er sprake van een erfelijke afwijking met een verhoogde kans op MDS.

Myelodysplastisch syndroom

Myelodysplastisch syndroom

Film over myelodysplastisch syndroom. Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een verzamelnaam voor een aantal kwaadaardige beenmergaandoeningen. Kenmerken zijn de afwijkende vormen van de bloedcellen en het onvermogen om gezonde bloedcellen aan te maken. Hematoloog Arjan van de Loosdrecht en patiënt Olof Nieuwenburg vertellen over de ziekte en de behandeling.

 • Hematondag

  Hematondag Noord

  Op zaterdag 17 februari is de eerste Hematondag van dit jaar in Zwolle. Een dag met aandacht voor alle bloedkankersoorten, lymfklierkanker, stamceltransplantatie, effecten van behandelingen op langere termijn, communicatie met de arts, kanker en werk, naasten, bewegen en nog veel meer.

 • Hematon brengt film over MDS uit

  Hematon brengt film over MDS uit

  'MDS is eigenlijk een stamcelziekte. Stamcellen zitten in het beenmerg en bij MDS zijn die stamcellen ziek.' Dat is de eenvoudige uitleg van MDS. In de nieuwe Hematonfilm over deze ziekte vertelt VUmc-hoogleraar hematologie Arjan van de Loosdrecht echter dat het een gecompliceerde ziekte is.

 • Verslagen Hematondag Zuid beschikbaar

  Verslag Hematondag Zuid beschikbaar

  Hoopvolle ontwikkelingen, nieuwe behandelingen, middelen in de sluis en de pijplijn: ze kwamen allemaal voorbij tijdens de presentaties op de Hematondag Zuid in 's-Hertogenbosch, op 7 oktober.

Arjan van de Loosdrecht - foto Hans Lubout

9 februari 2017 - Amsterdam

In het VUmc te Amsterdam vond op donderdagmiddag 9 februari 2017 een informatie- en contactmiddag plaats voor MDS-patiënten, naasten en belangstellenden. Drie sprekers presenteerden ieder vanuit een andere invalshoek de laatste ontwikkelingen rondom de ziekte myelodysplastisch syndroom (MDS).

Building Blocks of Hope

Building Blocks of Hope

Strategieën voor patiënten & mantelzorgers die leven met myelodysplastisch syndroom (MDS). 
watgebeurterinmijnbeenmerg

Wat gebeurt er in mijn beenmerg?

Nederlandse versie van het Beenmergboekje van de MDS Foundation. Informatie over wat er gebeurt in het beenmerg bij myelodysplastisch syndroom (MDS).