Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Biobanken

Beeld Freepik

Je bloed kan worden opgeslagen in een biobank – hoe zit dat? 

Je arts kan tijdens een diagnose aan je vragen of je toestemming geeft om jouw lichaamsmaterialen te laten opslaan. Dit gebeurt in een biobank; een verzameling van lichaamsmaterialen, zoals bloed, beenmerg of kankercellen, en patiëntgegevens. Wat is een biobank? En heb je er zelf voordeel van? 

Na een biopsie, onderzoek of behandeling kan er bloed of ander lichaamsmateriaal overblijven of iets extra afgenomen worden om te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dit lichaamsmateriaal wordt opgeslagen in een biobank. Ook wordt in deze biobank geanonimiseerde informatie vastgelegd over de persoon van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is (zoals leeftijd en geslacht), de diagnose, het verloop van de ziekte, en gekregen behandelingen. 

Die gegevens worden gebruikt voor toekomstig onderzoek. Als je meewerkt, en ook lichaamsmateriaal van jouzelf laat opslaan, levert dat dus niet een direct voordeel op voor jou. Je helpt wel om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken wat hopelijk leidt tot meer kennis over ziektes en mogelijk tot betere behandelingen. 

Het opslaan van lichaamsmateriaal en patiëntgegevens gebeurt alleen als je hier toestemming voor geeft. Lees daar hier meer over biobanken.

Meest gelezen

Meest recente artikelen