Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Met een laag inkomen krijg je minder snel een ingrijpende behandeling

Beeld Bodysport Hematon Nieuws

De verschillen tussen kanker zijn groot. Maar de verschillen hoe dezelfde kanker bij mensen wordt behandeld ook. Zo blijkt dat je sociaaleconomische status een verschil kan maken. Mensen met een laag inkomen, krijgen minder vaak een ‘tumorgerichte behandeling’ dan mensen met een hoog inkomen.

In een nieuwe studie keek IKNL naar de verschillen in behandeling van kanker en hun sociaaleconomische status. Bij vijf veelvoorkomende tumorsoorten is dit onderzocht: borstkanker, niet-kleincellige longkanker, darmkanker, prostaatkanker en melanoom. Het blijkt dat het inkomen samenhangt met de manier waarop kanker wordt behandeld. Mensen uit lagere inkomensgroepen ondergaan minder vaak een tumorgerichte behandeling dan patiënten met een hoger inkomen. Deze behandelingen zijn gericht op de tumor of uitzaaiingen en hebben als doel genezing, het stoppen van tumorgroei of levensverlenging.  

Slechtere conditie
Wanneer patiënten met een lager inkomen behandeld worden, ondergaan zij vaker minder ingrijpende behandelingen. Dit verschil kan worden verklaard doordat mensen met een lager inkomen vaker bijkomende aandoeningen hebben, vaker in slechtere conditie verkeren, vaker een hogere BMI hebben en vaker roken. Ook nemen zij (mogelijk) minder vaak deel aan programma’s die gericht zijn op conditieverbetering voorafgaand aan de kankerbehandeling.  

Persoonlijke factoren dragen ook bij aan de verschillen in behandeling. Zo hebben mensen met een lagere sociaaleconomische status vaker beperkte gezondheidsvaardigheden en zijn ze minder in staat of bereid om te reizen voor medisch-oncologische zorg, wat hun keuze voor een behandeling kan beïnvloeden.  

Ook het proces van samen beslissen over de behandeling kan eveneens verschillen veroorzaken. Voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is samen beslissen extra moeilijk, wat invloed kan hebben op de uiteindelijke behandelkeuzes.  

Aanbevelingen
Met de bevindingen van dit onderzoek roept IKNL op tot concrete stappen om de ongelijkheden in de behandeling van kanker te verminderen. Ze doen daarbij een aantal aanbevelingen. Aan de zorgprofessionals nog meer inzetten op persoonsgerichte zorg. Ook het bespreken van een gezonde leefstijl is daarbij van belang. Als patiënt is het belangrijk dat je weet dat je keuzes hebt in de behandeling en dat je die altijd met de zorgverlener kunt bespreken. De huisarts kan hierbij helpen.  

Eerder verscheen ook dit artikel over de sociaaleconomische verschillen vóór en rondom de diagnose kanker.

 

Meest gelezen

Meest recente artikelen