Brentuximab vedotin verbetert uitkomst hodgkinlymfoom

Presteert brentuximab vedotin beter dan andere chemotherapieën bij patiënten met het hodgkinlymfoom? Dat was de vraag die onderzoekers zich stelden. 

Er deden 312 patiënten mee aan deze studie, 196 kregen brentuximab vedotin en 116 kregen een chemotherapie naar keuze van de behandelend arts. De patiënten werden behandeld in een van vijftig ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. Alle patiënten hadden een autologe stamceltransplantatie achter de rug. Daarna was de ziekte teruggekeerd of reageerde deze niet meer op behandelingen.

De gemiddelde periode waarin de ziekte niet verergerde, was beduidend langer in de brentuximab vedotingroep dan die in de 'gewone' chemotherapiegroep: 27 maanden tegenover iets meer dan dertien maanden. Na twaalf maanden was de totale overleving in de brentuximab vedotin groep ook beter: ruim 78 procent tegenover bijna 66 procent in de andere groep.

Er waren verschillen in de bijwerkingen: in de brentuximab vedotingroep waren dit een tekort aan witte bloedcellen en zenuwpijn in de ledematen, bij de andere groep waren de bijwerkingen een tekort aan witte bloedcellen, bloedarmoede en diarree. Het aantal patiënten met een tekort aan witte bloedcellen was in beide groepen vergelijkbaar (tussen de twaalf en dertien procent).

Bron: Leukemia and Lymphoma

Beeld: Geralt

Meest gelezen

Meest recente artikelen