Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Geneesmiddel voor DLBCL niet vergoed

Beeld Eugene Nekrasov Lymfklierkanker

Opnieuw heeft het ministerie van VWS besloten een oncologisch geneesmiddel niet toe te laten tot het basispakket. Was dat eind april een middel voor mensen met borstkanker, nu is dat een middel voor mensen met DLBCL.

Het geneesmiddel tafasitamab (Minjuvi) is geregistreerd voor mensen met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die eerder zijn behandeld en geen autologe stamceltransplantatie kunnen ondergaan. DLBCL is een van de meest voorkomende vorm van lymfomen. Er komen ongeveer 50 mensen per jaar voor deze behandeling in aanmerking. 

Het ministerie heeft besloten tafasitamab niet tot het basispakket toe te laten. ‘Dat is teleurstellend uiteraard’, reageert Marianne van Maarschalkerweerd, belangenbehartiger namens Hematon. ‘Gelukkig is voor deze patiënten wel een alternatieve behandeling beschikbaar die ongeveer net zo effectief is, namelijk polatuzumab vedotin in combinatie met bendamustine-rituximab. 

Tegelijkertijd begrijpt Van Maarschalkerweerd de beslissing, omdat er uit de studies nog vragen zijn rondom de effectiviteit van het middel. ‘Het is dus een middel waarvan nog niet blijkt dat het veel toevoegt, maar waarvan we wel weten dat het duur is.’ 

Kosten  
In Nederland bepaalt de overheid welke zorg er in het basispakket zit. Voor die zorg ben je als patiënt via je zorgverzekering verzekerd. Als een nieuw geneesmiddel boven een bepaalde prijs valt is dat een zogenaamd ‘duur geneesmiddel’. Hiervoor neemt het ministerie van VWS het besluit of het wordt toegelaten tot het basispakket. Het ministerie kijkt op basis van een advies van het Zorginstituut naar effectiviteit, kosten, noodzaak en doelmatigheid van deze geneesmiddelen. Hematon en NFK leverden het patiëntenperspectief aan voor dit advies.  

De reden dat tafasitamab niet wordt toegelaten tot het basispakket zijn de hoge kosten. De totale behandeling met tafasitamab kost 194 duizend euro voor 17 maanden. Dat vindt het ministerie te duur in vergelijking met polatuzumab. 

Zorgelijke trend 
Ondanks dat er begrip is voor de beslissing, wijst de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties( NFK) wel op een zorgelijke trend. Pauline Evers, belangenbehartiger innovatieve therapie bij NFK: ‘Eind april heeft het ministerie voor het eerst een geneesmiddel voor kanker afgewezen voor opname in het verzekerde pakket en we vrezen dat er steeds meer zullen volgen. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe waardevolle oncologische middelen beschikbaar gekomen. Er zitten nog veel kostbare middelen in de pijplijn. We roepen daarom farmaceutische bedrijven op meer maatschappelijk verantwoorde prijzen te vragen. Door de huidige hoge prijzen komt zelfs de toegang tot geneesmiddelen met meerwaarde voor de patiënten steeds meer onder druk.’  

Lees meer over dure geneesmiddelen

Lees hier de kamerbrief over het besluit.

Meest gelezen

Meest recente artikelen