Hematon-Lokhorst Award gaat naar onderzoek  voor myeloom en  waldenström

Hematon Nieuws

Ieder jaar reikt het Onderzoeksfonds Hematon de Hematon-Lokhorst Award uit aan een onderzoek dat van wezenlijk belang is voor patiënten. Dit jaar is dat het onderzoek van dr. Tom Seijkens van Amsterdam UMC naar het middel Trafinib.

Eerder onderzoek toonde aan dat het ontstekingseiwit CD40 een belangrijke rol speelt bij de ziektes multipel myeloom en waldenström. Dit eiwit zet de cellen van deze ziektes aan tot activatie en celdeling. Remming van dit eiwit is dus mogelijk een behandeling.  

De leden van de medische adviesraad van het  Onderzoeksfonds  Hematon  vinden dit onderzoek wetenschappelijk van hoog niveau, innovatief en goed haalbaar. Dr. Tom  Seijkens  heeft eerder aangetoond dat Trafinib het activeren en ontwikkelen van B-cellen remt. En het middel is al voor andere ontstekingsziekten in ontwikkeling. Deze twee bevindingen zouden ertoe kunnen leiden dat als de onderzoeken succesvol zijn, er sneller een klinische studie met patiënten opgezet kan worden.

In dit project gaat Tom Seijkens  met zijn team onderzoeken of en hoe celdeling en activatie van myeloom- en waldenströmcellen beïnvloed worden met goed gekarakteriseerde cellijnen. De resultaten worden daarna gecontroleerd met behulp van cellen die van patiënten afkomstig zijn. 

Het projectteam bestaat uit dr. Tom  Seijkens, prof. dr. Marie José Kersten, prof. dr. Esther  Lutgens, dr. Marcel Spaargaren en prof. dr. Steven Pals. 

Lees meer: www.onderzoeksfondshematon.nl

Meest gelezen

Meest recente artikelen