Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Kwaliteitsrichtlijnen ziekenhuisvervoer

Beeld Michael Gaida Voor meerdere ziektes relevant

Als je wordt behandeld met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie wordt vervoer per taxi tot een maximum aantal kilometers vergoed. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bekeek als toezichthouder of dit ‘zittend’ ziekenvervoer per taxi voldoet aan minimale kwaliteitseisen. Om dit te garanderen, zijn hier afspraken over gemaakt.  

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waar Hematon deel van uitmaakt, heeft samen met NZa het Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer ondertekend. Hiermee is een stap gezet om de kwaliteit van het ziekenvervoer te waarborgen. NFK deed dat samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland, Ieder(in) en Patiënten Federatie Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) namens vervoerders en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens verzekeraars.  

In de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het vervoer moet voldoen. Het gaat onder andere om hoe je wordt aangesproken, de bereikbaarheid voor het maken van afspraken, op tijd rijden en begeleiding. Ook de afhandeling van klachten is in de richtlijn geregeld. Daarnaast is vastgelegd dat de taxichauffeur verantwoordelijk is tot aan de deur van het ziekenhuis. Als je binnen het ziekenhuis hulp nodig hebt om tot op de afdeling te komen, dan is dat de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.  

Met de ondertekening van dit convenant hebben alle partijen vastgelegd om hier gezamenlijk op toe te zien. Het kader is een basis voor vervoer van goede kwaliteit tegen een adequate vergoeding.  

Vervoer via taxi was ondermaats 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had in 2019 meerdere signalen ontvangen van onder andere KNV, FNV Taxi, de Nierstichting en PFN over de lage prijzen die zorgverzekeraars zouden hanteren bij de inkoop van zittend ziekenvervoer. Om die reden kon de kwaliteit niet meer gegarandeerd kon worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werd gevraagd om met partijen een verkenning te doen over mogelijke problemen bij de inkoop van het ziekenvervoer. 

Rechten van kankerpatiënten 

In opdracht van de NZa startte NFK de Doneer Je Ervaring ‘Hoe ervaren (ex-)kankerpatiënten het taxivervoer naar het ziekenhuis?’. NFK heeft mensen die kanker hebben (gehad) gevraagd hoe zij de kwaliteit van het taxivervoer naar het ziekenhuis ervaren. Met de uitkomsten van deze Doneer Je Ervaring is samen met zorgverzekeraars en andere partijen gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het taxivervoer.  

Kankerpatiënten krijgen altijd vergoeding binnen de basisverzekering voor vervoer in verband met behandeling met radiotherapie, chemotherapie of immunotherapie en de daarbij behorende controles. Dit is vastgelegd in de zorgverzekeringswet. Lees hier meer informatie over het vervoer naar het ziekenhuis

Meest gelezen

Meest recente artikelen