Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Met CLL hoger risico op andere soort kanker

Beeld DangrafArt Leukemie

Wie CLL heeft, heeft meer risico op het krijgen van een andere soort kanker, zoals huidkanker, acute myeloïde leukemie (AML), wekedelensarcomen en schildklierkanker. Ondanks dat de levensverwachting met CLL fors is toegenomen, kan zo’n tweede soort kanker de levensverwachting alsnog flink laten dalen bij mensen met CLL.

Dat blijkt uit een rapport van Lina van der Straten, onderzoeker van het IKNL en Erasmus MC. Zij onderzocht het risico op een tweede ‘primaire kanker’ bij mensen met CLL, met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het blijkt dat de kans van een tweede soort kanker 63 procent hoger ligt als je CLL hebt, ten opzichte van de algemene Nederlandse bevolking.  

De mogelijke verklaring voor het verhoogde risico van een tweede soort kanker kan het gebruik zijn van een chemotherapie. Ook ontregelt CLL het immuunsysteem en versterkt de schadelijke effecten van UV-straling en roken. 

Monitoren belangrijk 
De levensverwachting van mensen met chronische lymfatische leukemie is de laatste jaren flink toegenomen. Negen op de tien mensen met CLL die jonger zijn dan 70 jaar zijn vijf jaar na de diagnose nog in leven. ‘Gezien deze verbetering, is het belangrijk om langetermijngevolgen voor deze groep patiënten in kaart te brengen,’ stelt Lina van der Straten.  

Van der Straten: ‘Aangezien er steeds meer mensen met CLL langer leven, is het essentieel om de effecten van hun ziekte en de eventuele behandeling op lange termijn te begrijpen. De ontwikkeling van secundaire primaire tumoren zorgt voor een hogere ziekte- en zorglast en kan de verbetering van de levensverwachting van CLL-patiënten tenietdoen.’ Het is om die reden misschien belangrijk mensen met CLL te monitoren. 

Lees meer over CLL  

Lees ook het onderzoek  

Meest gelezen

Meest recente artikelen